Hollands KroonPolitiek

GroenLinks stelt vragen over toezichthouder Wmo in Hollands Kroon

Anna Paulowna – Sinds de invoering van de Wmo in 2015 zijn gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor de maatschappelijke zorg, maar ook voor het toezicht hierop. B&W van Hollands Kroon heeft recent besloten een toezichthouder Wmo aan te stellen. Het college heeft de raad meegedeeld dat de medewerkers van het team Vitaliteit toezien op de naleving van hetgeen in de Wmo is geregeld.

GroenLinks is geïnteresseerd hoe het college het Wmo-toezicht gaat vormgeven en vindt het belangrijk dat dit goed geregeld is. Raadslid Jan Eichhorn heeft enkele vragen gesteld. Zo wil hij onder meer weten waarom B&W ervoor heeft gekozen het toezicht bij het team Vitaliteit neer te leggen en niet bij de GGD, zoals veel andere gemeenten hebben gedaan. Andere vragen zijn waarom niet gekozen is om het toezicht op de Wmo samen met andere gemeenten te organiseren en of het hele team Vitaliteit de toezichtstaken uitvoert dan wel dat één of meer individuele leden van het team zijn benoemd.

Verdere vragen die raadslid Jan Eichhorn van GroenLinks aan het college stelde, zijn:

  • Wat zijn de taken van de toezichthouders en welke bevoegdheden worden vanuit de Wmo en de Algemene wet bestuursrecht aan hen toegekend?
  • Hoe heeft u de onafhankelijke positie en werkwijze van de Wmo-toezichthouders vastgelegd? Kunt u garanderen dat de individuele toezichthouder vrij is om haar of zijn werkzaamheden onafhankelijk en naar eigen inzicht in te richten?
  • Hoe wordt belangenverstrengeling met andere taken van het team Vitaliteit voorkomen?
  • Hoe heeft u het onderhouden van de vakbekwaamheid en kennis van de toezichthouders vastgelegd?
  • Gaat het om toezicht bij calamiteiten of ook om risico-gestuurd toezicht?
  • Heeft u een meldpunt voor calamiteiten en geweldsincidenten ingericht? Zo ja, hoe heeft u de vindbaarheid, informatieverstrekking en toegankelijkheid van dit meldpunt geregeld of hoe gaat u dit regelen? Zo nee, waarom niet? Is of wordt een toetsingskader vastgesteld? Is of wordt een werkprogramma of werkplan opgesteld voor de toezichthouder?
  •  Zal een openbaar jaarverslag over het Wmo-toezicht worden opgesteld en aan de gemeenteraad worden voorgelegd?
  • Welke rol speelt Incluzio bij het toezicht?
Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button