Den HelderLOS Den HelderPolitiek

PVV wil lokaal corona noodfonds

Den Helder – De Helderse PVV wil dat de gemeente zo snel mogelijk een noodfonds opricht, speciaal voor burgers en ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Fractievoorzitter Vincent van den Born licht de oproep zaterdag tussen 12.00 en 13.00 uur toe in programma “De Nieuwsraad” op LOS Radio.

“De Coronacrisis is in volle hevigheid gaande en dreigt op zowel korte als langere termijn grote negatieve gevolgen te hebben voor onze lokale economie en werkgelegenheid”, stelt de partij in een brief aan burgemeester en wethouders. “De bedrijfsvoering van veel Helderse ondernemers in onder meer het midden- en kleinbedrijf zal zwaar getroffen worden. Het is dan ook zeer aannemelijk dat er heel wat vragen inzake steun vanuit Helderse ondernemers en burgers komen.”

Het Rijk heeft onlangs aangegeven voornemens te zijn om mkb-bedrijven die door de Coronacrisis in financiële problemen dreigen te komen ondersteuning te bieden, onder meer door garant te staan voor leningen en door bijzonder uitstel van betaling te verlenen voor inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. De PVV zou graag zien dat er doortastende stappen door het college worden genomen en pleit dan ook voor het opzetten van een Helders Corona noodfonds om steun te kunnen bieden aan noodlijdende ondernemers en inwoners.”

De financiële invulling van dit noodfonds kan volgens de PVV onder meer worden gerealiseerd door:
1) Direct te stoppen met het weinig draagvlak hebbende, geldverslindend prestigeproject ter realisatie van het nieuwe stadhuis op Willemsoord en te kiezen voor een goedkoper alternatief dat ook op een breder maatschappelijk draagvlak kan rekenen; de daarbij vrijkomende middelen kunnen dan in het noodfonds worden gestort;

2) Niet juridisch vastliggende gelden inzake duurzaamheidsgerelateerd beleid, de energietransitie en klimaatadaptatie voor de periode 2020 t/m 2022 zoveel mogelijk te gebruiken om getroffen ondernemers en burgers te ondersteunen.

De PVV is namelijk van mening dat de kans groot is dat de Coronacrisis zowel op korte als langere termijn verstrekkende negatieve effecten zal hebben voor onze ondernemers en burgers, terwijl de nut en noodzaak van bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie en veel ander duurzaamheidsgerelateerd beleid volstrekt onduidelijk is en tevens grote sociaal-economische en ruimtelijke haken en ogen bevatten.

Andere vragen van de PVV aan het college:
1) Deelt u de mening dat een Helders Corona noodfonds een enorme bijdrage kan leveren aan het ondersteunen van getroffen ondernemers en burgers in deze moeilijke sociaal-economische tijden? Zo nee, waarom niet?

2) Mocht het antwoord op vraag 1 “Ja” zijn, bent u dan bereid zo snel mogelijk te onderzoeken of uw College een werkbaar en snel inzetbaar Corona noodfonds kan realiseren? Zo nee, waarom niet?

3) Indien uw college bereid is een corona noodfonds te realiseren, bent u dan bereid de realisatie van het nieuwe stadhuis op Willemsoord in de diepvriezer te zetten en een keuze te maken uit goedkopere alternatieven die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd, teneinde vrijkomende financiële middelen te kunnen inzetten voor het noodfonds? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening, in navolging op vraag 3, dat in deze moeilijke sociaal-economische tijden duurzaamheidsgerelateerde uitgaven (waarvan nut, noodzaak en de economische baten vaak niet aantoonbaar zijn) minimaal moeten zijn en waar mogelijk vooral geïnvesteerd moet worden in getroffen ondernemingen die duidelijk aantoonbaar bijdragen aan de Helderse economie? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u bereid zo snel mogelijk in kaart te brengen welke bedragen m.b.t. voorgenomen en vastgesteld beleid inzake duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie nog juridisch niet vastliggen voor de periode 2020 t/m 2022 en eventueel aanwezige financiële ruimte aan te wenden voor het Helderse corona noodfonds? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Mocht u niet bereid zijn voor het corona noodfonds financiële middelen te onttrekken uit onder andere duurzaamheidsgerelateerd beleid en een goedkoper alternatief voor het nieuwe stadhuis, kunt u dan aangeven op welke manier dan de financiële invulling van het noodfonds gaat plaatsvinden? Graag een gemotiveerd antwoord.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button