Hollands KroonPolitiek

College Hollands Kroon houdt vertrouwen in Centric

Anna Paulowna – “Zolang de dienstverlening die wij afnemen van Centric geen nadelige gevolgen ondervindt en de continuïteit, beschikbaarheid en beveiliging geborgd is, hebben wij over de berichtgeving in het nieuws geen oordeel”, zo laat wethouder Groot van Ruimtelijke Ontwikkeling en Financiën van Hollands Kroon weten. Onafhankelijk Hollands Kroon heeft recent politieke vragen gesteld aan het college van B&W over de dienstverleningsovereenkomst tussen Centric en gemeente Hollands Kroon.

“Al jaren, zelfs voor het ontstaan van Hollands Kroon, levert Centric betrouwbare applicaties. Natuurlijk houden we de situatie nauwlettend in de gaten en ondernemen we actie als dat noodzakelijk is”, zo vervolgt de wethouder, die desgevraagd aangeeft dat niet bekend is wat het percentage van de applicaties van Centric is waarbij het bedrijf (tijdelijk) toegang heeft tot gevoelige informatie van burgers. “Bij de applicaties die wij in gebruik hebben van Centric wordt gewerkt met informatie van inwoners. In een verwerkersovereenkomst met Centric is de privacy gewaarborgd. Daarbij merken we op dat we het volste vertrouwen hebben in onze eigen ICT-infrastructuur. De veiligheid en bescherming zijn op orde. We hebben ook een goede relatie met Centric en als zaken niet goed lopen, verhelpen we die zo snel mogelijk.”

Plan B?
Onafhankelijk Hollands Kroon wilde van het college weten welk voordeel het afnemen van diensten van Centric biedt ten opzichte van andere aanbieders. Volgens de wethouder is dat op dit moment niet inzichtelijk en ook niet inzichtelijk te krijgen. “Het vergelijken van leveranciers wordt slechts inzichtelijk bij opnieuw aanbesteden en opnieuw contracteren. Hiermee zijn we gestart in 2020. Overigens niet door de huidige berichtgeving maar omdat onze contracten gaan verlopen.”

Tot slot vraagt Onafhankelijk Hollands Kroon de wethouder of er een plan B is wanneer Centric de taken neerlegt vanwege beveiligingsproblemen en hierdoor applicaties niet meer kan aanbieden of een veiligheidsrisico optreedt. Wethouder Groot geeft te kennen dit niet te verwachten. “Wij hebben geen aanleiding om te denken dat Centric zijn taken neerlegt als leverancier. Als Centric wel zijn taak neerlegt, worden producten en diensten betrokken bij andere leveranciers en wordt een migratieplan en exit-strategie tot uitvoering gebracht. En nee, wij zijn niet bekend met gemeenten die de overeenkomst om deze reden hebben beëindigd”, zo besluit de wethouder.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button