Hollands KroonPolitiek

Inwoners Hollands Kroon tevreden over eigen buurt en dienstverlening

Anna Paulowna – In totaal 898 inwoners en 370 ondernemers hebben actief deelgenomen aan de tweejaarlijkse inwoners- en ondernemerspeiling van de gemeente Hollands Kroon. Hieruit blijkt dat de ondervraagden met name tevreden zijn over de eigen buurt en de dienstverlening, maar dat daarnaast verbeteringen gevraagd worden op het gebied van informatievoorziening en de openbare ruimte. In totaal waren 3600 inwoners via een steekproef benaderd door de gemeente om aan dit onderzoek mee te doen. Ook alle ondernemers van Hollands Kroon kregen een dergelijk verzoek. De peilingen (en dus ook de uitkomsten) zijn gehouden voor de coronacrisis.

“Doen we het goed en wat kan er beter?” was dit keer het motto van de peiling. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl staat het volledig rapport en kunnen de uitkomsten van de eigen gemeente vergeleken worden met die van andere Nederlandse gemeenten. De belangrijkste uitkomsten zijn dat de inwoners in alle gebieden van Hollands Kroon tevreden zijn over hun eigen buurt en dat de waardering van de (digitale) dienstverlening licht is gestegen. Het onderhoud van perken en plantsoenen door de gemeente valt in goede aarde, terwijl daarentegen de paden, stoepen en straten meer onderhoud zouden mogen krijgen. Ook vinden inwoners het soms lastig om aan gemeentelijke informatie te komen.

Trots
Uit de inwonerspeiling komt naar voren dat er grote bereidheid is onder de inwoners van Hollands Kroon om buren te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of helpen bij vervoer. Burgemeester Rian van Dam: “Wij vinden het geweldig om te zien dat 68% van de inwoners zijn buren wel eens helpt. Zeker in deze tijd, wanneer het zo belangrijk is dat we elkaar helpen en een oogje in het zeil houden. Daar ben ik trots op.”

Wat verder doorklinkt, is dat het goed wonen is in Hollands Kroon: inwoners zijn tevreden met de eigen buurt en vinden dat die redelijk onderhouden wordt. Ook de waardering van de dienstverlening is ten opzichte van 2018 licht gestegen. Zo kunnen bezoekers van de website van de gemeente direct commentaar geven en is de gemeente daarnaast van start gegaan met de Hollands Kroon mobiel. Helaas kon deze mobiel door de uitbraak van corona nog niet veelvuldig ingezet worden. “Veel inwoners maken gebruik van deze laagdrempelige manier om met ons in contact te komen. We waren volop bezig de inzet van de mobiel te vergroten en ook in te zetten aanvullend op de digitale informatievoorziening. Zodra dit weer mag, gaan we de mobiel weer volop inzetten.”

Kritiekpunten aanpakken
“Natuurlijk zijn er ook punten die verbeterd moeten worden en waar wij de komende tijd ook aan gaan werken”, aldus de burgemeester, die daarbij onder meer doelt op het krijgen van gemeentelijke informatie. Inwoners kunnen zich op de hoogte stellen van gemeentenieuws door bijvoorbeeld de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief met alle nieuwsberichten daarin opgenomen. De gemeente is tevens van plan om op diverse plekken in Hollands Kroon tv’s met daarop nieuws uit de gemeente te plaatsen.

De waardering voor de straten, paden en stoepen is iets gedaald ten opzichte van 2018. “Wij trekken ons dat aan en we blijven het beheer van de openbare ruimte actief monitoren om de kwaliteit hiervan te verbeteren. Verbetervoorstellen komen terug bij de begrotingsbehandeling.”

In de ondernemerspeiling is de waardering voor het woon- en leefklimaat gedaald ten opzichte van 2018. Ook moet de communicatie met ondernemend Hollands Kroon verbeterd worden, bijvoorbeeld het goed betrekken van belanghebbenden bij projecten. De behoefte voor een digitale nieuwsbrief is uitgesproken. “Dit middel is nu al ingezet om te communiceren over de coronamaatregelen voor het bedrijfsleven. In de afgelopen periode en naar aanleiding van de coronacrisis zijn 100 ondernemers gebeld om te horen hoe het gaat”, zo meldt burgemeester Van Dam, die merkt dat deze vorm van persoonlijk contact wordt gewaardeerd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button