Kop van Noord-HollandPolitiek

Economische groei Noordkop blijft achter, onderzoekers Rabobank pleiten voor samenwerking en ‘brede welvaart’

Advertentie:

Kop van Noord-Holland: De economische groei in de Kop van Noord-Holland blijft achter op de rest van de provincie, en heel Nederland. Onderzoekers van de Rabobank pleiten voor een hernieuwde focus op een aantal sectoren, waarmee de regio zich zou kunnen onderscheiden. Daarnaast vraagt de economie van de toekomst om een perspectief van ‘brede welvaart’ en een verbeterde samenwerking tussen ondernemers, bestuurders en onderzoekers.

Afgelopen dinsdag werd in de Kampanje een rapport van de RaboResearch gepresenteerd, over het economisch perspectief in Noord-Holland Noord. Hoofdonderzoeker Otto Raspe presenteerde de resultaten aan een publiek van de vier ondernemerskoepels vanuit de Kop van Noord-Holland; de Ondernemers Federatie Hollands Kroon (OFHK), Ondernemers Vereniging Den Helder (OVDH), het Texels Ondernemers Platform (TOP) en de Ondernemers Federatie Schagen (OFS). Ook waren er bestuurders en raadsleden aanwezig.

Raspe liet aan de hand van grafieken zien dat de economische groei in de Noordkop achterblijft. Er is groei, maar minder dan het landelijk gemiddelde. Ook ten opzichte van de regio’s Alkmaar en West Friesland blijft de Kop van Noord-Holland achter. Volgens Raspe ligt Noord-Holland Noord economisch gezien in de schaduw van de metropoolregio Amsterdam: De bedrijvigheid centraliseert zich daar en dus niet hier. Met het onderzoek heeft de Rabobank inzichtelijk gemaakt in welke sectoren de regio juist voorop loopt en dus niet hoeft te concurreren met de metropool. Met name in de Veredeling van zaad en bloembollen, Energy & Health en de blauwe economie valt er veel te winnen.

Samenwerking en brede welvaart
Om stappen te maken is een verbeterde samenwerking nodig in de Noordkop, aldus Raspe. Aanwezige leden en bestuurders van de verschillende ondernemersverenigingen en het ‘Economisch Forum Holland boven Amsterdam’, reageerden in eerste instantie ietwat defensief op die conclusie. In hun optiek werken ondernemers al heel goed samen. Toch stelt RaboResearch vast dat de belangen van de regio, zelf in vergelijking met Alkmaar en West Friesland, niet goed op de kaart staan. En, zo blijkt ook uit het onderzoek:

Er is wellicht wel samenwerking tussen ondernemers, maar onvoldoende met de twee andere groepen die van belang zijn om richting te geven aan economische groei: Bestuurders en onderzoekers. Raspe en pleit voor een perspectief op ‘brede welvaart’, een manier van denken over de economie waarbij ook gekeken wordt naar effecten op het gebied van welzijn. Het goede nieuws: In de Noordkop zijn veel van die zaken al goed op niveau. Zo zijn mensen relatief gelukkig en gezond. Er is veel woonruimte en bovengemiddelde sociale cohesie. Minder goed: Juist de economische pijler dreigt achter te raken.

Hollands Kroon
In Hollands Kroon is vanuit het coalitieakkoord een start gemaakt met brede welvaart. In de ogen van de lokale politiek hebben er, met name in de Wieringermeerpolder, veel grootschalige ontwikkelingen plaatsgevonden die onevenredig veel inbreuk hebben gemaakt op het leefgenot van de inwoners. Om dat in de toekomst te voorkomen wordt er een kader opgesteld aan de hand waarvan toekomstige ontwikkelingen kunnen worden gemeten, met als hoofdvraag of ze wel bijdragen aan de brede welvaart. Daarmee lijkt er juist een rem op de groei te komen, iets dat ingaat tegen de conclusies en aanbevelingen van de Rabobank. Namelijk dat in de Noordkop de economische pijler juist achterblijft.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

1 reactie

  1. De Rabobankdeskundige van Rabo´onderzoek´ (het gebruik van het woord ´research´ ter afleiding daar trapt alleen ´de domme´ nog in) verteld hier een verdraaid eenzijdig verhaal. Ten eerste blijft de Noordkop al sinds het midden van de vorige eeuw ´iets achter´, dat is echt niet nieuw. Er is bovendien altijd een achterblijver ook wanneer de Noordkop wat zou opschuiven. Dan het vage pleiten door Raspe voor ´een perspectief op brede welvaart als een manier van denken over de economie´: daar zie je nu glashelder hoe een bank wel niet ´van het pad´ kan geraken. Zo dat niet al eerder zo was door bv in het buitengebied (en dus vaak in de natuur) van zo ongeveer alle belangrijke steden in Nederland gewoon maar schitterende gloednieuwe kantoorpanden met een exclusieve architectuur volledig op kosten van de klant neer te zetten die na luttele jaren nota bene állemaal… alweer gesloten moesten worden…
    Hoezo oog voor welzijn hebben na die deceptie en hoe kun je nu vandaag de dag nog beweren, na alle onderzoeken over de bollenteelt te hebben bestudeerd, dat er kansen liggen in veredeling van gewassen? Veredeling klinkt prachtig, fantastisch zelfs, het is een bijzonder mooi woord en de Rabobank weet dat precies.
    Ik hoop niet dat de hardwerkende ondernemers voor dit flut-verhaal dat ik zelf in een middagje zonder enige achtergrondkennis in elkaar flans, en zónder ChatGPT…, nog hebben moeten betalen ook. Hoewel, linksom of rechtsom wordt elk ´optreden´ van elke bank, hoe overbodig dan ook, door ons betaald en meneer Raspe had dus eigenlijk juist ter plaatse keihard afgerekend moeten worden op zijn kletsverhaal.
    ´Energie en Health´, tjonge jonge, die banken toch, tientallen jaren lang onverbeterlijk blijven volledig op de beurs van een ander via wat Engelse terminologieën en een paar doordacht ingewikkeld gemaakte uitspraken.

Wellicht ook interessant

Back to top button