Den Helder

Seniorenpartij uit de coalitie gestapt, vertrouwen in eigen wethouder opgezegd (update)

Den Helder – De Seniorenpartij is uit de Helderse coalitie gestapt en heeft het vertrouwen in de eigen wethouder, Remco Duijnker, opgezegd. Het is nog onduidelijk of dit gevolgen heeft voor de positie van de wethouder.

De Seniorenpartij heeft twee zetels in de raad. Die worden ingenomen door fractievoorzitter Carla van Driesten en Marinus Vermooten. Voor de coalitie zelf heeft het geen grote gevolgen. De meerderheid was met 22 zetels fors en wordt nu 20 van de in totaal 31 raadszetels.

Wethouder Remco Duijnker is namens de Seniorenpartij wethouder. Hij wil zelf niet reageren op het nieuws, behalve dan de opmerking dat hij zich “even van commentaar” onthoudt en “ik ga niet over fractie-aangelegenheden”. Of het gevolgen heeft voor zijn wethouderschap? “Ik zou het momenteel niet weten. Ik voer gewoon het coalitieakkoord uit en met veel passie voor onze stad en inwoners.”

Beter voor Den Helder, de grootste partij in de coalitie, is niet blij. “Onze fractie is zeer ontstemd inzake deze roekeloze actie…”, laat fractievoorzitter Carlo Assorgia weten. De steun voor Duijnker blijft: “Hij heeft voor onze partij een hele belangrijke portefeuille, en wij zien graag dat Remco dat goede werk voortzet. De portefeuilleverdeling van dit college is onderdeel van een lange en vruchtbare onderhandelingen geweest. Beter voor Den Helder zou het zeer betreuren wanneer hier aan getornd wordt”, aldus Assorgia.

Verklaring fractie Seniorenpartij
Op donderdagmiddag 28 mei 2020 hebben de fractie en steunfractie van de Seniorenpartij het vertrouwen in wethouder Duijnker opgezegd. Wethouder Duijnker is na de gemeenteraadsverkiezingen door de Seniorenpartij voorgedragen als wethouder voor deze partij met als voornamelijk doel de belangen van de senioren meer op de voorgrond te laten treden. De fractie van de Seniorenpartij heeft meerdere malen haar wethouder te kennen gegeven dat er vanaf de collegedeelname tot nu toe weinig tot niets voor de senioren in Den Helder tot stand is gebracht. De belangen van de senioren zijn in deze hele periode van twee jaar binnen en buiten de coalitie weinig aan de orde geweest.

De fractie van de Seniorenpartij had verwacht dat wethouder Duijnker de senioren binnen het college meer op de kaart had gezet. Onze verzoeken daartoe hebben, zoals gezegd, helaas geen effect gehad. Daarnaast heeft de communicatie tussen de fractie en de wethouder zeer te wensen overgelaten: de fractie heeft vanaf januari van dit jaar geen contact meer met wethouder Duijnker gehad.

De fractie van de Seniorenpartij heeft er om eerdergenoemde redenen geen vertrouwen meer in dat wethouder Duijnker het belang van de senioren binnen deze bestuursperiode op adequate wijze zal vervullen, zowel binnen zijn eigen portefeuille als in breder verband. Wij zien geen kans om met wethouder Duijnker, maar ook met de samenstelling en de richting van de huidige coalitie, de belangen van de senioren goed naar voren te kunnen brengen. Daarom heeft de fractie het vertrouwen in de heer Duijnker als wethouder opgezegd. Hiermee beseft de fractie van de Seniorenpartij eveneens dat zij voor haar geen rol meer ziet weggelegd binnen de coalitie. Een rol in de oppositie biedt de fractie meer mogelijkheden om de belangen van de senioren beter naar voren te brengen dan tot op heden mogelijk is gebleken.

Wij verwachten dat de heer Duijnker op basis van deze verklaring met onmiddellijke ingang zijn ontslag als wethouder bij de raad indient.

Namens de fractie en steunfractie van de seniorenpartij
Carla van Driesten,
fractievoorzitter Seniorenpartij

Reacties
“Wij snappen de stap van Carla en Marinus heel goed”, zegt Sylvia Hamerslag van oppositiepartij Behoorlijk Bestuur. “In een algemene beschouwing, waarin ik alle wethouders deed belichten, kwam hij er uit als de meest onzichtbare wethouder ooit. Ik denk dat de fractievoorzitter van BvDH nu aan zet is, hij ziet de Seniorenpartij als zijn partij en vindt het een roekeloze actie. Dit geeft goed aan hoe deze coalitie gesmeed werd. De bedoeling was ook om de stemverdeling in het college-overleg naar de kant van de lokale partijen te trekken. Dus: lokaal (inclusief CU) tegenover PvdA, CDA en VVD. Die meerderheid verliest hij nu en dat is uiteraard wat hij niet wil. Misschien zegt hij wel dat zijn partij met zes zetels recht heeft op twee wethouders. We wachten af, wel zijn wij benieuwd hoe de Seniorenpartij nu gaat stemmen met zaken als verbreding Boerenverdrietsluis, wat gevolgen heeft voor de historische scheepshelling en de Omgevings- en bouwvergunningen omtrent nieuw stadhuis op Willemsoord.”

“Een vervelende, maar niet onverwachte beslissing”, reageert Harrie van Dongen namens de Stadspartij (coalitiepartner). Over Duijnker: “Hij zit natuurlijk wel als wethouder namens de Seniorenpartij. Persoonlijk denk ik dat het lastig zal worden om dan te blijven zitten. Wij gaan dit woensdag eens op ons gemak bespreken binnen onze fractie.”

Ook coalitiepartner ChristenUnie ziet weinig toekomst voor de wethouder, zo laat Hans van Donkelaar weten. “Wij vinden het erg jammer dat de Seniorenpartij er uitgestapt is. Carla was een positief en gewaardeerd lid van de coalitie en we hadden haar er graag bij gehouden. De positie van wethouder Duijnker wordt een lastige en het aftreden van hem ligt erg voor de hand.”

Moedig besluit
De PVV, zo laat fractievoorzitter Vincent van den Born weten, vindt het “een bijzonder moedig besluit van de Seniorenpartij om uit deze hopeloze coalitie te stappen. Ook de verklaring van de Seniorenpartij is meer dan duidelijk en de redenen om tot deze stap te komen zijn dat ook. Het lijkt ons als PVV nu vanzelfsprekend dat de heer Duijnker direct zijn ontslag indient bij de gemeenteraad.”

Frans Klut, D66: “Deze beslissing was al langer verwachtbaar. Een kwestie van tijd. Als je geen partij meer vertegenwoordigt in het college, wat doe je daar dan nog?”

“Ik begrijp de beslissing van de Seniorenpartij om uit de coalitie te stappen. Als je inderdaad niets bereikt en tegelijkertijd wel op allerlei onderwerpen water bij de wijn moet doen omdat je in de coalitie zit, kun je beter uit de coalitie stappen en volledig voor je eigen programma en idealen gaan”, aldus Marije Boessenkool van GroenLinks. “Wat het betekent voor de positie van de wethouder is niet aan mij om te bepalen, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat hij aanblijft nu zijn eigen partij het vertrouwen in hem heeft opgezegd.”

Van Driesten liet onlangs op LOS Radio al weten te twijfelen over de verdere deelname aan de coalitie.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button