Cultuur/NatuurDen HelderNoord-Holland

Snelheidsverlaging voor minder stikstof in natuur

Advertentie:

Noord-Holland – Op vijf delen van provinciale wegen, waar nu 100, 80 of 70 km/uur wordt gereden, lijkt het zinvol en haalbaar de snelheid te verlagen, waardoor het verkeer minder stikstof uitstoot op nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden. Voor alle andere provinciale wegen geldt dit niet. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd.

Het gaat om het gedeelte van de N246 tussen Westzaan en de A8 (van 100 naar 80 km/uur), het deel van de N515 bij Polder Westzaan binnen de bebouwde kom van Westzaan (van 70 naar 50 km/uur), de N502 bij Duinen Den Helder – Callantsoog (van 80 naar 60 km/uur), de N502/503 bij Zwanenwater en Pettemerduinen (van 80 naar 60 km/uur) en de N510 bij de Schoorlse Duinen (van 80 naar 60 km/uur).

De eventuele snelheidsverlaging op deze wegdelen wordt de komende tijd in de gebiedsgerichte aanpak per beschermd natuurgebied (Natura 2000) verder uitgewerkt en afgewogen. Dit gebeurt samen met de gemeenten, ondernemers, inwoners en belangenorganisaties.

De provincie wil de stikstofuitstoot terugdringen, zodat planten en dieren in stikstofgevoelige natuurgebieden kunnen blijven groeien en leven. Maar ook het vinden van ruimte voor vergunningen voor onder andere woningbouw is een belangrijk doel voor de gebiedsgerichte aanpak. Ieder gebied is anders, waardoor één algemene aanpak niet effectief is. Dit is de reden dat ervoor gekozen is om per gebied te bekijken welke activiteiten stikstof uitstoten en hoe de stikstofneerslag aan te pakken.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button