Bunkerdag in Den Helder

Den Helder – Langs de kust van Nederland zijn nog veel sporen te vinden van de Tweede Wereldoorlog. De bunkers, gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall, springen het meest in het oog. Normaal zijn deze fascinerende betonnen kolossen gesloten voor het publiek, maar op Bunkerdag waren de bunkers van Zeeland tot de Waddeneilanden voor één dag open! Namelijk op 28 mei. Ook in Den Helder zijn een aantal bunkers geopend en het Atlantikwall Centrum gaf deze dag rondleidingen door de schuilkelder.

Met een gids gingen groepen van maximaal 15 personen de schuilkelder in, onder het oude administratiegebouw. De schuilkelder is nog in oude staat na gebruik tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse Marine tot de jaren 90. Daarna heeft dit gebouw leeg gestaan en een brand overleefd. In 2019 was de opening van het Atlantikwall Centrum.

Voor of na de rondleiding konden bezoekers de expositie over de geschiedenis van de Atlantikwall en het verloop van de Tweede Wereldoorlog in Den Helder bezoeken. Door middel van interviews wordt er meer verteld over de vele bombardementen, Duitse soldaten, spionage, evacuaties en sloop. Een chronologische wand toont het verloop van de oorlog en een geografische wand geeft met foto’s en miniatuurbunkers een indruk van de gehele Atlantikwall, die meer dan 5000 km lang is.

Batterij Begraafplaats
De bunker Batterij begraafplaats aan de Jan Verfailleweg werd tijdens Bunkerdag geopend voor publiek van 10.00 uur tot 17.00 uur. Binnen de bunker was er een tentoonstelling en tevens is de Sybrandy Brouwerij geopend waar speciaal voor deze gelegenheid bunkerbitter te koop is. Het was ook mogelijk om een rondleiding in de bunker te krijgen of zelfs langs de gehele Batterij Begraafplaats bij voldoende interesse.

Deze geschutsopstelling is gebouwd tussen de twee wereldoorlogen en bestond uit drie geschutsbeddingen met munitiebergplaatsen en een manschappenonderkomen. De batterij had als taak vijandelijke schepen te beschieten die langs de kust Den Helder wilden aanvallen. Men maakte daarbij gebruik van zogeheten “indirect vurend geschut”. De geschutsbemanning kreeg daarbij opdrachten vanaf een andere plek als vanwaar men schoot. In dit geval vanuit de observatiekoepel op Fort kijkduin en een aantal meetposten in de duinen. Een van de geschutsbeddingen ligt vanwege uitbreiding van de begraafplaats na de oorlog vlakbij de erebegraafplaats van Den Helder.