Hollands Kroon

Enquête welzijn 75-plussers in Hollands Kroon

Adverentie

Hollands Kroon – Senioren van 75 jaar en ouder worden binnenkort schriftelijk gevraagd om mee te doen met een enquête. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wonen Plus Welzijn in samenwerking met de bond LSBO (Lokaal Samenwerkende Belangen Organisaties Hollands Kroon).

De initiatiefnemers van het onderzoek gaan er van uit dat de “jongere” senioren wellicht graag de enquête zelf willen invullen op de computer op een tijdstip dat uitkomt. De uitleg daarover staat in de brief. En een huisbezoek behoort altijd tot de mogelijkheden. De “oudere” senioren boven de 85 jaar zullen in elk geval benaderd worden voor een huisbezoek. Er zal hierbij nooit iemand zomaar aan de deur staan zonder dat er vooraf een heldere, vrijwillige afspraak met u gemaakt is en u vooraf bericht heeft ontvangen. Als dat niet het geval is mag u iemand gewoon wegsturen.

Doordat dit onderzoek in de vorm van een enquête gehouden wordt, krijgt men een compleet beeld van hoe het huidige leven eruit ziet en waar men eventueel tegenaan loopt. Het geeft een goed beeld van wat er leeft. Met deze signalen kunnen Wonen Plus Welzijn en de LSBO samen met de gemeente en andere organisaties knelpunten vaststellen en inspelen op een goede toekomst voor iedereen in Hollands Kroon.

Onderwerpen in de vragenlijst zijn onder andere: gezondheid, wonen, zelfstandigheid en behouden van eigen regie. Een belangrijk onderwerp in de vragenlijst is: wat zijn de mogelijkheden om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen?

Niet alle brieven worden tegelijkertijd verstuurd. Deelnemers ontvangen een schriftelijke uitnodiging om mee te doen, dit is vrijwillig en men mag altijd aangeven op vragen geen antwoord te willen geven en zich laten helpen of laten vergezellen door een familielid of iemand die men vertrouwt.

De LSBO en Wonen Plus Welzijn hopen dat veel mensen van 75 jaar en ouder in Hollands Kroon aan het onderzoek willen meewerken.

Voor meer informatie en al uw vragen kunt u contact opnemen met Marleen Mulder van Wonen Plus Welzijn

per e-mail: m.mulder@wonenpluswelzijn.nl of telefoon 06-27865186

Toon meer

Richard de Graaf

Richard is werkzaam bij Regio Noordkop als weekendredacteur. Hij is bereikbaar via richard@regionoordkop.nl Nieuws voor de omroep? Stuur het naar nieuws@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button