Hollands KroonPolitiekVideo

Nieuwe coalitie Hollands Kroon presenteert akkoord en wethouders (video)

Wieringerwaard – De nieuwe coalitie van de gemeente Hollands Kroon heeft op dinsdagmiddag in buurthuis De Oude School in Wieringerwaard het nieuwe coalitieakkoord en de nieuwe leden van het college gepresenteerd. Coalitiepartners OHK, SHK, GroenLinks, PvdA en D66 leveren allemaal één wethouder, aan respectievelijk de portefeuilles: Economie en brede welvaart, Zorg, Klimaat en openbare ruimte, Ruimtelijke ordening en Financiën.

De nieuwe coalitie heeft haar tijd genomen om tot een goed akkoord te komen, zo liet Alexander Bügel van OHK weten. Zijn partij werd de grootste bij de verkiezingen in maart en nam het op zich om te komen tot een stabiel akkoord. Na eerste verkennende gesprekken met alle partijen gingen de onderhandelingen meteen verder met de partijen waarvan inmiddels bekend is dat zij de komende vier jaar gaan samenwerken. Met hulp van het ambtelijk apparaat werd vervolgens het coalitieakkoord geschreven.

Bügel liet weten dat de gesprekken altijd goed zijn verlopen. De tegenstellingen, die voorafgaande aan de gesprekken soms groot leken, bleken mee te vallen: “Ik dacht vooraf bijvoorbeeld dat OHK en de PvdA verder van elkaar af zouden staan. Uiteindelijk zijn we beide een sociale partij.” Robert Leever, de zoon van OHK raadslid Jeff Leever, wordt wethouder voor de partij. De nieuwe portefeuillehouder is al lang werkzaam voor de gemeente Purmerend, binnen ruimtelijke ordening. Hij heeft meegeschreven aan het partijprogramma van OHK en het coalitieakkoord en neemt de komende vier jaar de portefeuille Economie en brede welvaart op zich.

Fijne gesprekken met pittige discussies
In de onderhandelingen waren er soms stevige discussies, liet Jip Pankras van SHK doorschemeren. Die leveren volgens hem veel op. Zijn partij is sinds de laatste verkiezingen niet meer de grootste, dus de verhoudingen zijn veranderd. Hij is blij dat SHK en OHK samen een lokale visie kunnen brengen. Centraal in het nieuwe akkoord staat volgens Pankras het versterken van de verbinding tussen de burger en de politiek. Daarnaast moet woningbouw en een actiever grondbeleid prioriteit krijgen. Mary van Gent keert voor de partij terug als wethouder. Haar portefeuille blijft voor een groot deel gelijk: Onder andere zorg, jeugd, subsidies en sport.

Lilian Peters van GroenLinks noemde de gesprekken die gevoerd zijn plezierig en sprak haar blijdschap uit over de eerste deelname van GroenLinks aan een Hollands Kroonse coalitie. Zij legde uit dat GroenLinks steeds na een gespreksronde evalueerde of ze verder wilde gaan met de onderhandelingen. Het resultaat was steeds positief. Volgens Peters is er in het nieuwe akkoord veel aandacht voor de grote uitdagingen waar de gemeente voor staat. Zij zal de komende vier jaar niet meer in de raad plaatsnemen, maar aan de collegetafel: Peters neemt als wethouder de portefeuille Klimaat en openbare ruimte. Ze beschreef haar nieuwe takenpakket als een ‘droomportefeuille’. Joop Laagland neemt de plek van Peters in de raad in. Of hij of raadslid Patrick Kool fractievoorzitter wordt is nog niet bekend.

Sociaal-democratische inbreng
Voor de PvdA neemt Mark Versteeg plaats in het college. Versteeg is op dit moment raadsgriffier in Opmeer en was van 2005 tot 2011 al raadslid in Anna Paulowna. Daarna nam voor de partij hij plaats in de Provinciale Staten. Ook heeft Versteeg gewerkt bij de gemeente Den Helder. Hij mag zich de komende vier jaar bezighouden met Ruimtelijke ordening, waaronder wonen. PvdA fractievoorzitter Sylvia Buczynski gaf aan dat de leden blij zijn met het nieuwe akkoord en benadrukte het belang van de onderwerpen duurzaamheid, stabiliteit, de woningbouw en het behoud van het unieke karakter van de dorpen.

De kleinste partij van Hollands Kroon, D66, doet ook mee aan de nieuwe coalitie en mag ook een wethouder leveren. Fractievoorzitter Maarten Versluis verlaat na 26 jaar de Koninklijke Marine en levert zijn functie als officier in voor de portefeuille Financiën. Zijn plek in de raad wordt overgenomen door Judith de Git. Raadslid Sonja Mulderij neemt het fractievoorzitterschap over. Versluis liet weten dat hij als wethouder wil werken aan het meetbaar maken van de gemeentelijke doelstellingen, iets waar hij ook als raadslid het toenmalige college vaker op attendeerde.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button