Den HelderZakelijk

Tsjakka wil verhuizen naar Nijverheidsweg

Adverentie

Den Helder – De eigenaar van coffeeshop Tsjakka heeft het pand aan de Nijverheidsweg 9A gekocht, met de bedoeling daar op termijn de coffeeshop te vestigen. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad. Het college wil in principe meewerken aan de verhuizing en mede daardoor mag Tsjakka in de Koningstraat weer open, tot maximaal december 2023.

Het college heeft het voornemen getoetst aan de vastgelegde criteria. “Mede gelet op de positieve ervaring met de verplaatsing van coffeeshop Aktama naar de Industrieweg heeft het college aan de ondernemer aangegeven in principe bereid te zijn de planologische procedure te voeren om de verhuizing van de huidige locatie aan de Koningstraat naar de Nijverheidsweg mogelijk te maken. Er zijn voor deze locatie vanzelfsprekend aandachtspunten, zoals het bij coffeeshops gebruikelijke belang van sociale veiligheid.” Ter voorbereiding op de planologische procedure gaat het college eerst in gesprek met de belanghebbenden over de voorwaarden waaronder de vestiging van de coffeeshop succesvol zou kunnen plaatsvinden.

Op 1 mei is de vergunning voor de exploitatie van coffeeshop Tsjakka in het pand aan de Koningstraat verlopen. In het geldende coffeeshopbeleid is vastgelegd dat – indien er voor 1 juli 2022 een potentieel geschikte alternatieve locatie is, en vooruitlopende op de eventuele verhuizing – de exploitatie op de huidige locatie tijdelijk hervat kan worden. Dat kan uiterlijk tot en met 31 december 2023. “De burgemeester heeft de tijdelijke exploitatievergunning en de daarbij horende gedoogverklaring afgegeven. Op dit moment gaat het college er van uit dat coffeeshop Tsjakka bij een succesvol resultaat van de planologische procedure voor eind 2023 kan verhuizen.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button