Hollands Kroon

Renovatie woonproject Winkelmade

Adverentie

WINKEL – De Stichting Thuishuis Winkel staat al enkele jaren in de startblokken om haar woonproject in Winkel te realiseren. Hiervoor is een vleugel in het voormalige Winkelmade gereserveerd.
Het Thuishuis gaat onderdak bieden aan 6 bewoners die tezamen een woongemeenschap zullen gaan vormen zo op een fijne manier oud kunnen worden. Elke bewoner heeft een eigen ruimte met een woon- en een slaapkamer, een badkamer en een klein keukentje. Het huis beschikt over een gezamenlijke woonkamer, een grote keuken, hobbyruimte, logeerkamer en tuin. Indien nodig kunnen bewoners van het Thuishuis ondersteund worden door vrijwilligers. Huiselijkheid, gezelligheid en omzien naar elkaar staan voorop.

De start van dit project is afhankelijk van de initiatieven van de Wooncompagnie met betrekking tot de verbouwplannen van Winkelmade. Het Thuishuis Winkel is blij dat er in september een begin wordt gemaakt met de verbouwing.

Voor Thuis in Welzijn is dit het eerste deel van haar activiteiten. Het andere deel van de stichting heeft te maken met het bestrijden van eenzaamheid. Onder leiding van een vrijwilligerscoördinator zullen activiteiten worden ontplooid ter bestrijding van eenzaamheid in Winkel e.o.; een groeiend probleem in Nederland volgens de onderzoeken. De gemeente Hollands Kroon ondersteunt het Thuishuisinitiatief financieel.

De heer Jan Ruijten is projectcoach vanuit de landelijke Stichting Thuis in Welzijn en begeleidt de plaatselijke Stichting Thuishuis Winkel tot het moment dat het een en ander daadwerkelijk gestalte krijgt.

Wie meer wil weten over dit project kan terecht bij:  info@thuishuiswinkel.nl of via de website; www.thuishuiswinkel.nl of bij Thuis in Welzijn, Janruyten@thuisinwelzijn.nl of via de website www.thuishuis.org

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button