Den HelderPolitiek

College geeft later antwoord op vragen raadsfracties

Advertentie:

Den Helder – In een raadsinformatiebrief melden burgemeester en wethouders van Den Helder dat, in verband met het zomerreces, een aantal schriftelijke vragen niet op tijd beantwoord kunnen worden. Het college vergadert niet in deze periode tot 17 augustus. Derhalve kan de voorgeschreven termijn van dertig dagen voor de beantwoording niet gehaald worden.

De beantwoording zal nu uiterlijk 25 augustus zijn.

Het betreft onder meer de vragen van de fractie van de PVV over de voorbereidingen op een cybercrisis, van Behoorlijk Bestuur over het voetgangersgebied Visbuurt en Sluisdijkbuurt en de vragen van de fractie van de PVV over de huisvesting van statushouders. Over het aanbesteding- en gunningsbeleid hebben de fracties van Beter voor Den Helder, D66, de VVD, de PvdA en de Stadspartij Den
Helder vragen ingediend en ook die worden nu iets later van antwoord voorzien.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

1 reactie

  1. Wat een onzin. Het college van Burgemeester en Wethouders hebben nooit reces. De stad moet worden bestuurt, dus wethouders en burgemeester gaan per toerbeurt op vakantie. Iedere Wethouder heeft een portefeuille waar deze zelf verantwoordelijk voor is. Is de persoon met vakantie, dan is er een vervangende wethouder. Vragen kunnen dus best beantwoord worden.

    Het college wil niet beantwoorden omdat er gedreigd wordt met een extra raadsvergadering vanwege de financiële positie van onze gemeente. Als ze doen alsof ze met vakantie zijn, denken ze onder die vergadering uit te komen. Bestuur is continu, ook in vakantietijd

Wellicht ook interessant

Back to top button