Den Helder

“Teveel incidenten rond beveiligers DHS”

Adverentie

DHS mag op Willemsoord niet beveiligen, omdat er de afgelopen jaren meerdere incidenten zijn geweest. Dat schrijft het college in antwoord op raadsvragen. Hieronder de volledige beantwoording:

Voordat een aantal ondernemers hun bedrijven naar Willemsoord verhuisden, is gestart met de voorbereiding tot het opstellen van een convenant. Met het convenant wilden we bewerkstelligen dat we een veilig en gezellig uitgaansgebied zouden realiseren. Een gebied waar mensen graag komen. Met de ondertekening van het convenant eerder dit jaar hebben we tevens naar elkaar uitgesproken dat we willen blijven samenwerken.

In het convenant is onder andere opgenomen dat de keuze van een beveiligingsbedrijf door alle convenantpartijen wordt goedgekeurd. Politie en gemeente kijken kritisch naar de aangeboden beveiligingsbedrijven. In de keuze van het huidige beveiligingsbedrijf waren de aangeboden kwaliteit van het beveiligingsbedrijf en de te verwachten goede samenwerking met de politie doorslaggevend.

DHS Security BV (hierna: DHS) is in eerste instantie door de ondernemers aangedragen om de beveiliging te doen. Politie en gemeente hebben dat bedrijf onderzocht. De gemeente is gehouden voorzichtig om te gaan met gegevens en informatie over bedrijven en personen. Om echter aan alle onduidelijkheid een einde te maken, vinden we het op dit moment belangrijk u uitgebreider te informeren over de redenen waarom DHS niet is gekozen als beveiligingsorganisatie op Willemsoord.

Boete
In 2011 is geconstateerd dat DHS de wet- en regelgeving overtrad. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarna aan DHS een boete opgelegd. Over de inhoud en de aard van de overtredingen kunt u met het Ministerie of met het bedrijf contact opnemen. Overigens was voor die tijd de beveiligingspas van de in de media genoemde adviseur (hierna: de adviseur) van DHS al ingetrokken.

Tijdens oudejaarsnacht van 2016 naar 2017 vindt er op Willemsoord een ernstig bijtincident plaats. Een van de bezoekers wordt door een hond van een van de beveiligers gebeten, met ernstig letsel tot gevolg. De hond is van een beveiliger van DHS, die verantwoordelijk is voor de objectbeveiliging, niet voor de openbare ruimte. Het slachtoffer lijdt veel schade. Wanneer hij dat wil verhalen op DHS voert hij hierover gesprekken met de adviseur van DHS, die dat afwijst. Een klacht indienen bij het bedrijf lukt niet omdat er geen klachtenregeling bestaat.

Op 8 oktober 2017 is er een incident tijdens een feest bij een horecagelegenheid op Willemsoord. Tijdens het feest wil een persoon naar binnen die daar op dat moment een toegangsverbod had. De ondernemer geeft duidelijk aan dat niet te willen. De adviseur staat bij de deur en zorgt er voor dat betrokkene wel naar binnen kan. De persoon die eigenlijk niet naar binnen mocht, is op dezelfde avond direct betrokken bij een ernstige vechtpartij, waar politie met grote getalen op moest afkomen. Ook bij dit incident is een hond van de (zelfde) beveiliger van DHS aanwezig die een van de medewerkers van de horecagelegenheid bijt die partijen uit elkaar wil halen.

Veiligheid
De overheid dient zorgt te dragen voor de veiligheid van iedereen. Ook dronken en vervelende mensen moeten worden beschermd tegen dergelijk geweld. De politie heeft daarin het geweldsmonopolie. Zij is de enige die dergelijk geweld mag gebruiken. De medewerkers zijn daartoe opgeleid, gecertificeerd en getraind. Dat geldt ook voor de honden. De twee incidenten zijn voor de teamchef van de politie aanleiding om DHS te verbieden nog langer met honden te werken. DHS heeft hier nooit op gereageerd.

Het vermoeden bestaat tenslotte dat er sprake is van een schijnconstructie binnen dit bedrijf. Daar waar de adviseur van DHS optreedt als beleidsbepaler van het bedrijf, komt hij niet voor in de bedrijfsstructuur. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan andere directeuren, die voor de overheid onzichtbaar zijn. Het is de adviseur die steevast aan het woord is. Gezamenlijk is voor een ander bedrijf gekozen. Ook het huidige bedrijf is getoetst op kwaliteit en de wijze van samenwerking met de politie. Tot heden verricht dat bedrijf de taken naar volle tevredenheid.

Willemsoord BV wil overigens terecht voorkomen dat in de openbare ruimte verschillende bedrijven actief zijn.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

1 reactie

  1. Dat noem ik nu stank voor dank,toen de politie het uigaansleven niet meer kon bolwerken is DHS met goed resultaat ingesprongen en in de jaren dat ik gewerkt heb in de horeca kan ik niet anders zeggen dat er groot vertrouwen was in de beveiligers,ze werkte deescalerend,wat van de politie niet gezegd kan worden en waar dronken mensen zijn ,zijn incidenten zoals de gemeente de afgelopen maanden zeker heeft meegemaakt op de werf maar dit liever niet bekend gemaakt ziet worden,weer zie ik de discussie terugkomen op de aversie van de gemeente jegens 1 persoon,Frans Buhling en daardoor worden prima helderse beveiligers op nonaktief gezet,het moet niet gekker worden

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: