Hollands KroonPolitiek

Vragen over storten radioactief en giftig polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer

Advertentie:

Hollands Kroon – GroenLinks en LADA zijn verontrust over het storten van polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer. Wat zijn de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu? Polonium-210 is radioactief en zeer giftig. Het is ook de stof waarmee in 2006 de voormalige Russische spion Aleksandr Litvinenko werd vergiftigd.

Fractievoorzitters Lilian Peters van GroenLinks en Henk van Gameren van LADA stellen het college van Hollands Kroon een aantal schriftelijke vragen over het storten van dit afval (PV 2135, 26 augustus 2021):

Uit door een WOB-verzoek beschikbaar gekomen stukken is ons gebleken dat Tata Steel IJmuiden van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) op 10 oktober 2019 een Beschikking specifieke vrijgave voor een aantal recycle– en afvalstoffen heeft gekregen. Vier van deze afvalstoffen bevatten polonium-210. Dit isotoop is zowel radioactief als zeer giftig. Een zeer kleine hoeveelheid is voldoende om bij een mens ziekte of de dood te veroorzaken.

Inhaleren van polonium-210 bevattende stofdeeltjes kan dodelijk zijn, daar de isotoop alfadeeltjes uitzendt die in het lichaam celstructuren aantasten, schade toebrengen aan DNA en celdood veroorzaken. Dit leidt ertoe dat organen uitvallen met de dood tot gevolg.

Voorheen stortte Tata Steel het afval bij Deponie Afvalzorg locatie Nauerna, die hiervoor vergunning heeft tot 1 april 2022. Omdat deze locatie vol is, is de vergunning op verzoek van Tata Steel uitgebreid met de locaties Deponie Afvalzorg Lelystad en Wieringermeer. Voor Tata Steel is dit belangrijk, want zonder stortlocatie vallen hoogovens uit en de productie stil.

Uit de e-mailwisseling tussen de ANVS en Tata Steel blijkt dat Tata Steel IJmuiden meerdere keren heeft aangedrongen op het aanpassen van de toegestane stralingsnorm en dat de ANVS geen eigen metingen heeft gedaan maar uitgaat van door Tata Steel aangeleverde parameters. Ook uit rapporten van het RIVM en de Omgevingsdiensten over de uitstootcijfers komt het beeld naar voren dat aangeleverde gegevens van Tata Steel als uitgangspunt worden genomen.

Vragen
1. Bent u bekend met het storten van polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer?
a) Zo ja, wat is uw standpunt in deze?
b) Zo nee, bent u bereid hierover contact op te nemen met de provincie en de ANVS, alsmede de betrokken omgevingsdienst(en)?

  1. Kunt u de raad zo spoedig mogelijk informeren over de situatie, inclusief de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu?

  2. Heeft u hierover contact met het college van de gemeente Medemblik?
    a) Zo ja, wat is de vorm en inhoud van dit contact?
    b) Zo nee, bent u bereid dit te doen?

Schriftelijke vragen worden door het college binnen dertig dagen beantwoord en worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button