Noord-Holland

Aandeel hernieuwbare energie in Noord-Holland steeds groter, verbruik blijft gelijk

Advertentie:

Noord-Holland – Het energieverbruik in Noord-Holland is sinds 2015 vrijwel gelijk gebleven, terwijl de opwek van hernieuwbare energie blijft stijgen. Dit blijkt uit het dashboard energietransitie van de provincie Noord-Holland. Het gebruik van hernieuwbare energie zorgde vanaf 2015 voor een afname van de CO2-uitstoot met achttien procent.

In de cijfers is een afname te zien van energieverbruik in de utiliteitssector, met als opvallende uitzondering de digitalisering, waar de vraag naar energie juist stijgt. Deze ontwikkeling staat in verband met het groeiende belang van informatietechnologie in onze samenleving.

In 2022 is de productie van windenergie in de provincie bijna drie maal zo groot als in 2019. Deze toename is grotendeels te danken aan het Prinses Ariane windpark in Wieringermeer. Dit windpark bestaat uit 82 windmolens en wekt voldoende stroom op om 370.000 huishoudens van groene stroom te voorzien.

Ambitie
De ambitie van energieregio Noord-Holland Noord is om 3,6 TWh aan zon- en windenergie te produceren in 2030. Dat is een verdubbeling van de huidige opwek. De energieregio Noord-Holland Zuid gaat voor 2,7 TWh, ongeveer drie keer zo veel als nu.

Het dashboard is niet alleen op provincieniveau te raadplegen, maar ook per energieregio; Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord en de deelregio’s daarbinnen. In het dashboard zijn onder andere de gerealiseerde en geplande grootschalige zonprojecten en wind-op-landprojecten te zien.

Dashboard Energietransitie
Het dashboard Energietransitie van de provincie Noord-Holland is grotendeels afgeleid van de regionale Klimaatmonitor van het Rijk.

Toon meer

Peter Rus

Peter Rus is sinds januari 2023 werkzaam bij Regio Noordkop als journalist. Hij is bereikbaar via peter@regionoordkop.nl en via 0625487127.

Wellicht ook interessant

Back to top button