Hollands KroonPolitiek

Gemeenteraad kiest komende vijf jaar weer voor Incluzio

Hollands Kroon – Een meerderheid van de gemeenteraad van Hollands Kroon is donderdagavond akkoord gegaan met het college voorstel om in te zetten op een nieuw contract met zorgpartner Incluzio, ditmaal voor een periode van vijf jaar. Daarnaast stemde de raad in met het toekennen van een aanvullend budget van € 5.100.000,- en het afhouden van een volledige aanbestedingsprocedure.

Naast coalitiepartijen SHK, VVD en CDA stemde ook D66, LADA, Anders! PvdA en ChristenUnie in met het voorstel. GroenLinks en OHK waren tegen. Maarten Versluis van D66 was in eerste instantie kritisch op het voorstel maar liet zich overtuigen door wethouder Mary van Gent en zijn mede raadsleden. Hij vroeg zich vooral af wat de reden was dat Van Gent voorstelde om niet opnieuw aan te besteden. Volgens hem zou het goed zijn om minstens iedere vijf jaar de overeenkomst kritisch te bekijken. Volgens Sjaak Vriend van het CDA blijft dit mogelijk: Als er andere partijen zijn die denken het beter te kunnen doen dan Incluzio kunnen zij zich nog steeds melden.

Die zijn er alleen niet, zo denkt de wethouder. Bij de originele aanbesteding in 2015 waren er wel 8 inschrijvingen, maar 6 van deze waren totaal ongeschikt. Zo was er volgens Van Gent een klein kinderdagverblijf dat zich inschreef om alle zorg in de gemeente te gaan regelen. Van de 2 overgebleven partijen was Incluzio het beste. Daarbij is voor 85 procent gekeken naar de kwaliteit en maar voor 15 procent naar de kosten. Tot grote verbazing van Daan Pruimboom van OHK was er dan ook geen financiële analyse beschikbaar. Volgens hem is Hollands Kroon als het ware gegijzeld door Incluzio, die kennelijk een monopoly heeft. Ook GroenLinks vindt de samenwerking te innig. Volgens fractievoorzitter Lilian Peters moeten er onafhankelijke klachtencommissies en cliëntondersteuning komen.

Monopoly een zorg, maar de voordelen zijn groot
Dit laatste is volgens de portefeuillehouder al een aantal jaar het geval. Mary van Gent benadrukt daarnaast ook dat Incluzio gewoon onderdeel is van de gemeente. Het zijn de wijkteams uit de eigen organisatie, die nu gewoon onder een andere paraplu vallen. Incluzio sluit contracten af met zorgverleners en is dus niet zomaar overal uitvoerder. Dit valt ook gewoon onder de inspectie vanuit Volksgezondheid. Toch erkent Van Gent wel de zorgen van sommige raadsleden over een monopoly. Dit is volgens haar een punt van aandacht. De komende periode zal het bestuur ook pogingen doen om bepaalde zorg aan andere partijen uit te besteden.

De monopoly van Incluzio is echter onvoldoende reden gebleken voor de raad om niet in te stemmen met het voorstel. Bij een nieuw contract voor 5 jaar kan Incluzio op lange termijn investeringen en verbeteringen doorvoeren. Daarnaast biedt het de gemeente ook zekerheid. De verhoging van het budget is een trend die al jaren bezig is, de zorgkosten nemen enorm toe. Inmiddels gaat al meer dan een kwart van de begroting naar Incluzio, waar dit een aantal jaar geleden nog maar 15 procent was. In het verleden is er incidenteel geld toegevoegd door een toename van de zorgvraag en dit wordt in de nieuwe overeenkomst structureel doorgevoerd. Toch blijft er de mogelijkheid bestaan voor incidentele kosten: “Als gemeente nemen wij de verantwoordelijkheid voor de kosten die eventueel extra gemaakt worden voor de ingekochte, tweedelijns zorg omdat dit op voorhand niet volledig te beheersen is. Als dit aan de orde is, worden wij hier vooraf door Incluzio bij betrokken en kijken we welke mogelijkheden we hebben”, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Hollands Kroon was de eerste gemeente in Nederland die op deze wijze de zorg heeft aanbesteed en dit lijkt in zekere zin geslaagd: Als één van de weinige gemeenten blijven ze qua kosten binnen de fondsen die het Rijk hiervoor aan de gemeente geeft. Volgens de wethouder volgen steeds meer gemeenten hun voorbeeld en mag de raad trots zijn op het maken van deze beslissing toentertijd.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button