Hollands Kroon

“Coalitie Hollands Kroon wil uitbreiding datacentra doorzetten”

Advertentie:

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon wil de nieuwe bestemmingsplanwijziging voor de uitbreiding van Agriport A7 in de Wieringermeer doorzetten. Tot vrijdag zat de coalitie nog niet op een lijn over het omstreden plan, maar na een lange vergadering lijken alle neuzen nu dezelfde kant op te staan.

De spanningen liepen hoog op tijdens de vergadering die vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur duurde, vertelt een welingelichte bron aan NH Nieuws. Zo dreigde de fractievoorzitter van het CDA, Sjaak Vriend, zelfs de vergadering uit te lopen omdat een lid van de Seniorenpartij het niet eens was het voorgenomen plan. Toch lijkt de partij nu overstag waardoor het voor de oppositie vrijwel onmogelijk is gemaakt om nog een stokje te steken voor het plan.

Ophef
Donderdag uitte de regio Westfriesland door middel van een zienswijze kritiek op de uitbreidingsplannen van de gemeente Hollands Kroon. De impact die een uitbreiding van de datacentra op de omgeving zou hebben, is volgens de Westfriese gemeenten ‘onvoldoende in kaart gebracht’, betogen ze in de zienswijze.

“Zo’n datacenter verbruikt natuurlijk nogal wat energie. Daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken in het kader van de energietransitie, die wij bovenregionaal oppakken. […] En sowieso maken wij ons als buurgemeente druk om ontwikkelingen aan onze grens. Daar willen we graag over meepraten”, schetst wethouder Van Langen van Medemblik de situatie.

Volgens de bron werd er tijdens de vergadering weinig aangetrokken van deze kritiek. Desalniettemin probeerden leden van de coalitie de verantwoordelijkheid op elkaar af te schuiven vanwege alle media-aandacht. De Statenfractie van de SP heeft laten weten een debat aan te vragen.

Toon meer

NH Nieuws

De bron van bovenstaand bericht is NHNieuws, de provinciale omroep voor Noord-Holland. Zij is mediapartner van Regio Noordkop.

2 reacties

 1. De coalitie kan dat wel willen, maar als zij daartoe ergens in december via een raadsvergadering over besluit, kunnen er tot zes weken na openbaarmaking daarvan bezwaren tegen worden ingediend. Die dienen dan op hun merites (houdbaarheid t.o.v. jurisprudentie bijv.) beoordeeld te worden. Als dat leidt tot opnieuw goedkeuren staat beroep bij de Raad van State open. Te verwachten is dat zelfs de buurgemeenten en de provincie dat dan zullen ‘ aantekenen’.
  De Raad van State zal dat uiteraard zwaar laten meewegen.

  Gezien de argumenten van deze andere overheden en LTO HK, dat B&W van HK geen volledige afweging heeft gemaakt, c.q. burgers en buurgemeenten niet heeft laten participeren in de voorbereiding van de besluitvorming is het niet te verwachten dat deze in zal stemmen met een op dergelijke wijze vastgesteld bestemmingsplan.

  Kortom, het heeft er alle schijn van dat B&W hier een bij voorbaat verloren strijd aan wenst te gaan. Is dat in het belang van Hollands Kroon en haar inwoners, of is dit alleen maar om haar eigen gezicht op de korte termijn niet te verliezen?

  J.G. Meijles, vm beleidsmedewerker RO landelijk gebied prov. Zuid-Holland.
  Lutjewinkel

 2. Aangezien te verwachten is, dat de 7 buurgeneengen, de provincie NH en LTO afd. Hollands Kroon (sic) zich niet bij een dergelijk besluit neer zullen leggen, maar daar bezwaar tegen zullen maken tot aan de Raad van State, kun je verwachten dat dit bestemmingsplan door de RvS niet zal worden goedgekeurd, omdat de afweging op onvoldoende gronden is gemaakt en er geen betrokkenheid van burgers en zelfs buurgemeenten noch provincie heeft plaatsgevonden in de voorbereiding van dit plan. Dat zijn vereisten waarop de RvS in elk geval toetst en normaliter dergelijke ruimtelijke plannen afwijst, als niet aan deze 2 kriteria is voldaan.

  De vraag is waarom het college van B&W, en in haar kielzog de coalitiepartijen, een vrijwel onvermijdelijke afwijzing door de RvS riskeert. Dient zij daarmee het belang van de gemeente of haar inwoners, of is dit alleen maar bedoeld om gezichtsverlies op korte termijn te voorkomen?
  J.G. Meijles vm beleidsmedewerker RO landelijk gebied bij de provincie Zuid-Holland
  Lutjewinkel

Wellicht ook interessant

Back to top button