Den HelderPolitiek

Geen nieuwe legesverordening, prijzen blijven gelijk

Den Helder – De gemeente Den Helder krijgt geen nieuwe legesverordening. Dat is maandag besloten in de Raadscommissie Bestuur en Middelen. Tijdens de raadsvergadering van 2 november stemde de raad onverwachts tegen de legesverordening, waarin een lastenverhoging van 3,3 procent was opgenomen.

Leges zijn kosten die de gemeente in rekening brengt voor bepaalde diensten of producten. Bijvoorbeeld bouwvergunningen, paspoorten of een uittreksel uit het bevolkingsregister. Het college wist na het tegenstemmen door de raad even niet wat ze moest doen, aldus wethouder Pieter Kos: “Het kan niet de bedoeling zijn dat we helemaal geen leges innen. Dat zorgt voor een gat van 2,5 miljoen euro in de begroting.” De legesverordening werd tijdens de raadsvergadering verder niet inhoudelijk besproken, waardoor niet duidelijk werd wat de raad dan precies met de verordening zou willen.

Daarom kwam het college maandagavond opnieuw met de legesverordening naar de raad. Dit zorgde toch wel voor enige verbazing: “Wij hebben het raadsvoorstel met grote verbazing gelezen. Waarom denkt het college dat de raad nu wel akkoord gaat met hetzelfde voorstel?” Aldus Henriëtte Weerstand-Slot van de VVD. Ook CDA’er Edwin Krijns vond het een vreemde gang van zaken: “Wij hebben vorige keer vóór de verordening gestemd, maar neigen nu naar een tegenstem. Dit omdat we veel waarde hechten aan een zuiver democratisch proces.”

Volgens Kos was het gissen wat de raad wil met de leges. Daarom is besloten vrijwel hetzelfde voorstel opnieuw voor te leggen. Na een korte technische beraadslaging met hulp van griffier Menno Huisman besloot de commissie de nieuwe legesverordening niet naar de raad door te sturen. De oude verordening zonder tariefverhoging blijft daarmee in stand. Een verhoging van 3,3 zou een jaarlijkse meeropbrengst van €90.000,- betekenen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button