Den Helder

Enquete Omgevingsvisie De Schooten bekend

Den Helder – De gemeente heeft in augustus de enquête Omgevingsvisie De Schooten gehouden. De enquête werd volledig ingevuld door 303 bewoners. Via de uitkomsten van de enquête is een goed beeld ontstaan hoe er door de inwoners naar de wijk wordt gekeken. Uit de enquête zijn drie thema’s naar voren gekomen. Wonen/huisvesting, groen/duurzaamheid en sociaal/veiligheid. Op deze thema’s is ingezoomd tijdens bewonersavonden. Deze avonden zijn als zeer positief ervaren door de gemeente. Niet alleen was de opkomst groot, ook de sfeer was goed.

De ideeën en meningen van de bewoners per thema waren:
Vergroening/duurzaamheid

 • Communicatie richting de hoveniers is belangrijk.
 • Om meer groen te creëren kan een subsidie een aanmoediging zijn.
 • Regenwater opvangen is belangrijk. In een huurcontract zou opgenomen kunnen worden dat een percentage groen verplicht is.
 • Beter een groene, verwilderde tuin dan een versteende tuin.

Wonen/huisvesting

 • Kies voor een wijk met een mix van koop- en huurwoningen.
 • Bouwen van koopwoningen voor jong en oud.
 • Neem de parkeerdrukte mee in de plannen.
 • Wonen, recreëren en groen moeten samen gaan.

Sociaal

 • Hulp bij digitale zaken.
 • Hoe bereiken de inwoners van De Schooten elkaar.
 • Weten de inwoners van De Schooten de behoeften per leeftijdscategorie.
 • Overlast jongeren verminderen door ze iets te ‘geven’. Denk aan een jongerenontmoetingsplek.

Veiligheid

 • Meer verlichting in de stegen verhoogt de veiligheid. Bewoners moeten dit meestal zelf regelen. Maar de gemeente zou de aanschaf en het plaatsen van lampen kunnen stimuleren door er financieel aan bij te dragen.
 • De middenberm in de Baljuwstraat verwijderen of versmallen tot een strook met de huidige bomen. Dan komt er ruimte voor de fietsers en dat is nodig, want nu is er een gevaarlijke situatie.
 • Bij de DekaMarkt en het tankstation in de Baljuwstraat is de situatie voor voetgangers onveilig. De stoep wordt steeds onderbroken. Ook is er een drukke kruising.
 • Bij het tankstation ontstaan gevaarlijke situaties. Graag een professional van de gemeente ernaar laten kijken.
 • Het vierkant Baljuwstraat, Waterkeringsweg, Torplaan en Walvisvaardersweg wordt ervaren als gevaarlijk en er wordt te hard gereden.

Hoe nu verder, wat zijn de vervolgstappen?
De vervolgstappen in een tijdlijn uitgewerkt:

December
Indien nodig extra informatie ophalen bij de bewoners van De Schooten. Daarnaast bespreekt de gemeente de inventarisatielijst intern met de professionals.

Januari/februari
Concept resultaten deelomgevingsvisie De Schooten delen met de bewoners.

Maart/april
Definitief document deelomgevingsvisie De Schooten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button