Hollands KroonPolitiek

Fractieoverleg CDA Hollands Kroon

Hollands Kroon – De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 9 februari aanstaande om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats. Wie aan het overleg wilt deelnemen, is het verzoek dit tijdig te melden bij de secretaris van de fractie via janwillemvanderklugt@hollandskroon.nl of telefonisch 06-51541700. Deelnemers ontvangen van hem een digitale uitnodiging.

In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 17 februari besproken. Op het moment van het uitgaan van dit bericht is de raadsagenda nog niet bekend. Deze komt tijdig met de stukken op de website van de gemeente te staan. Naar verwachting komen onder andere de financiële stukken van diverse gemeenschappelijke regelingen (kadernota’s) en een aantal kredieten voor de (her)inrichting van de openbare ruimte in Wieringerwerf (sportcampus en omgeving Terpstraat/Patrijsstraat) aan de orde.

Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom. Voor wijze van aanmelden, zie bovenaan. Belangstellenden kunnen uiteraard ook op andere wijze onderwerpen bij de fractie onder de aandacht brengen.

Toon meer

Leanne van Gemeren

Mijn naam is Leanne van Gemeren (21). Ik ben werkzaam bij Regio Noordkop als Redactiemedewerker en studeer Creative Business. Ik ben bereikbaar via leanne@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button