Den Helder

Petitie tegen raadslidmaatschap Assorgia

Den Helder – Online is een petitie gezet die burgemeester en raad oproepen Carlo Assorgia te ontheffen van zijn functie als raadslid. De reden is vermeende belangenverstrengeling door Assorgia en zijn partij, Beter voor Den Helder. Het verzoek is op voorhand overigens kansloos, de wet staat niet toe dat burgemeester of raad een raadslid ontslaan. Een raadslid wordt namelijk op persoonlijke titel gekozen en kan dus niet ontslagen worden.

De tekst van de petitie, die volgens de initiatiefnemers op een later moment inclusief handtekeningen wordt aangeboden aan college en raad, luidt als volgt:

“Er wordt door elk raadslid na de verkiezingen een eed afgelegd, waarbij integriteit wordt beloofd. Wij zijn van mening dat de heer Assorgia, en zijn partij, zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling middels het vestigen van zijn restaurant op het bedrijfsterrein van de gemeente, zijnde Willemsoord b.v.. De heer Assorgia, en zijn partij hebben de plicht toezicht te houden op de bedrijfsvoering van deze b.v.. Het plan om een stadhuis op Willemsoord te vestigen is zeer ten voordele van het bedrijf van de heer Assorgia, op het punt van klandizie, hetgeen een duidelijke belangenverstrengeling oplevert. Natuurlijk mag de heer Assorgia als privépersoon en zakenman een restaurant op Willemsoord voeren. Dat kan echter niet in combinatie met het raadslidmaatschap, hier zelfs het leiderschap van de grootste partij in de regerende coalitie. Van het gemeentebestuur en de Raad mag een onafhankelijk toezicht en beheer verwacht worden ten aanzien van een belangrijk stadsdeel, Willemsoord, dat een bedrijfsvorm heeft en eigendom is van de gemeente. Andersom: als de gemeente geen grootaandeelhouder was van b.v. Willemsoord, dan was er geen enkel probleem. Nu is de integriteit van de heer Assorgia, zijn partij, en ook die van Burgemeester/s en Raad die deze verstrengeling tot nu toe toelieten, al een tijd in het geding. We verzoeken u hierbij de integriteit van het gemeentebestuur te herstellen. De burger en de democratie van de stad hebben daar recht op. Er is op dit moment geen volstrekte onafhankelijkheid bij de planvorming nieuw stadhuis. Het gemeentelijke huis van de democratie verdient een onberispelijke, zuivere besluitvorming.”

Reactie Assorgia
Assorgia zelf laat weten geen behoefte te hebben inhoudelijk te reageren. “Ik/wij steken onze inspanningen in op werkgelegenheid, onderwijs, bereikbaarheid et cetera. Dat lijkt mij ietsje belangrijker dan een gebouw als het stadhuis.”

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button