Den HelderPolitiek

Vier nieuwe locaties voor Oekraïense vluchtelingen

Den Helder – De gemeente Den Helder gaat vier locaties beschikbaar stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Momenteel worden vluchtelingen opgevangen in hotels, maar opvolgende huisvesting is nodig. Vanaf de eerste helft van april worden de vluchtelingen opgevangen in City Life Church Annie Romein-Verschoorlaan, Pastorie Kerkgracht, Cape Horn Zuidstraat en appartementencomplex Zuyderhorn aan de Drs. F. Bijlweg.

In de genoemde locaties kunnen ongeveer 70 mensen worden gehuisvest. Momenteel zijn er in Den Helder 95 vluchtelingen gehuisvest in hotelaccommodaties en 75 anderen verblijven bij gastgezinnen. Met het vrijkomen van de vier nieuwe opvanglocaties worden de hotels weer een stuk leger, maar mogelijk worden zij in de toekomst wel gebruikt voor een nieuwe stroom vluchtelingen, mocht dit aan de orde zijn. Ook kunnen vluchtelingen die nu bij gastgezinnen verblijven doorstromen naar één van de nieuwe locaties. Ze hebben voor de lange termijn behoefte aan een zelfstandige woonruimte.

Omwonenden op de hoogte gebracht
De gemeente geeft aan dat alle omwonenden van de locaties op de hoogte zijn gebracht en zijn uitgenodigd om vragen te stellen tijdens inloopbijeenkomsten op 30 maart en 1 april. Voor de bewoners rondom de pastorie en Cape Horn vindt de bijeenkomst plaats op woensdag 30 maart van 19:00-20:00 uur in de Maranathakerk aan Vijzelstraat. Voor de bewoners van Zuyderhorn en rondom City Life Church vindt de bijeenkomst plaats op vrijdag 1 april van 14:00-15:00 in de City Life Church aan de Annie Romein-Verschoorlaan.

Recent nog kwamen de bewoners van Zuyderhorn in opstand tegen de komt van 7 jongeren naar hun appartementencomplex. Ook bewoners van de Visbuurt lieten van zich horen toen dezelfde jongeren in Cape Horn gevestigd zouden worden. De gemeente blijft op zoek naar meer locaties en verwacht dat er nog meer vluchtelingen naar Den Helder zullen komen.

Dagbesteding, arbeid, onderwijs
Nadat er voldoende opvang en huisvesting is gevonden ontstaat er behoefte aan arbeid, dagbesteding en onderwijs. De mogelijkheden om
te werken zijn inmiddels aanwezig, zo laat de gemeente weten: “Ons werkgeversservicepunt en het regionaal mobiliteitspunt spelen een belangrijke rol bij de bemiddeling tussen vraag en aanbod. Het aanbod en het gebruik van dagbestedingsvoorzieningen op allerlei gebieden komt op gang. Ook de instellingen voor onderwijs en voorschoolse voorzieningen stellen zich open en inschrijving van kinderen vindt inmiddels plaats.” Waar nodig worden door de gemeente vervoersfaciliteiten ingezet. Vanaf deze week krijgen de vluchtelingen ook leefgeld. De gemeente gaat plekken inrichten waar inwoners goederen kunnen inzamelen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button