Hollands KroonPolitiek

College komt toezegging over “verantwoord bestuur” rondom dorpsmanagers niet na

Advertentie:

Hollands Kroon – Oppositiepartijen VVD, CDA en LADA & Anders hebben zeer kritische vragen gesteld over de manier waarop het college omgaat met de ambitie om vier dorpsmanagers aan te stellen. Hoewel het college van B&W had toegezegd de raad vooraf te informeren en niet “gebaseerd op niets” geld uit te geven verschenen op 21 maart plots de vacatures al online. Dat schuurt volgens de oppositie met het budgetrecht van de raad, en is in het bijzonder pijnlijk omdat de VVD vanwege de toezegging een ingediend amendement weer terugtrok.

Tijdens de raadsvergadering van 3 november 2022 kwam de VVD met een amendement om een uitgave van €400.000,- per jaar voor dorpsmanagers (inmiddels omgedoopt tot gebiedsregisseurs) te schrappen uit de begroting. De nieuwe ambtenaarsfunctie is een ambitie uit het coalitieakkoord en zou de gemeente en de inwoners dichter bij elkaar moeten brengen. Volgens de liberalen heeft Hollands Kroon echter al voldoende medewerkers die een dergelijke functie vervullen. Het CDA sprong bij: Fractievoorzitter Jan-Willem van der Klugt bracht in dat er nog veel te weinig duidelijkheid is over de noodzaak van de dorpsmanagers. Zowel in het coalitieakkoord als in de begroting wordt de functie met slechts enkele zinnen onderbouwd: “We kunnen dit nu niet beoordelen”, aldus Van der Klugt. “Zet eerst op papier wat ze gaan toevoegen aan ons huidige beleid, voordat we al mensen gaan aannemen.”

Verantwoord bestuur
Wethouder Lilian Peters ging namens het college in op de opmerkingen van de raad. Robert Leever is portefeuillehouder, maar hij was bij de vergadering niet aanwezig. Peters gaf het CDA gelijk wat betreft het ontbreken van een onderbouwing: “Er is nog geen profielschets en geen beleid”, zo zei de wethouder. “Uw raad heeft een kaderstellende taak en ik kan u toezeggen dat we, zodra we een beleidsvoorstel geformuleerd hebben, bij u terug komen.” Peters noemde het zelfs “niet meer dan logisch” dat het college eerst nog terug zou komen bij de raad. Zelfs toen VVD’er Petra Borst het college erop wees dat het budget al via de begroting beschikbaar zou worden gesteld bleef Peters daarbij: “Dat klopt, maar we gaan natuurlijk geen geld uitgeven gebaseerd op niets. Als verantwoord bestuur komen wij eerst terug bij u, als hoogste orgaan van de gemeente.”

Onderbouwing blijft uit
De herhaaldelijke toezeggingen maken de ontstane situatie er niet minder pijnlijk op. De raad is namelijk niet geïnformeerd, zoals wel was beloofd: “Op 21 maart zijn ’s morgens de vacatures opengesteld voor de gebiedsregisseurs. Waarschijnlijk na een bericht op Regio Noordkop heeft het college de raad daarna, op dezelfde dag, per mail om 21.30 uur een informerend memo toegezonden”, zo schrijft de oppositie nu verbolgen aan het college. VVD, CDA en LADA & Anders willen van de wethouders weten waarom zij hun belofte niet na zijn gekomen. Dat is in het bijzonder van belang omdat de VVD na de toezegging besloot haar amendement in te trekken. Zo heeft het de besluitvorming in de raad beïnvloed. De oppositie zet dan ook hoog in: “Het antwoord op de vragen is voor ons van cruciaal belang voor de verhouding tussen de raad en het huidige college.”

De toezegging door het college is tevens geregistreerd in de administratie van de gemeenteraad. Echter staat daarbij een deadline van 1 februari 2023 vermeld, terwijl de brief aan de raad pas op 21 maart is verzonden. Gezien de handelswijze van het college, die tegenstrijdig is met de eerdere uitspraken, willen de indieners van de vragen weten of het college van mening is veranderd over de kwestie. Ook vragen zij of ze van toekomstige toezeggingen die door het college worden gedaan wel mogen verwachten dat deze correct en zorgvuldig worden nagekomen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button