Den Helder

Financieel ontzorgen statushouders stopgezet

Advertentie:

Den Helder – De gemeente Den Helder gaat geen financiële zaken meer overnemen van statushouders om hen te ontzorgen. Het zorgt voor te veel problemen, omdat gegevens over kosten als verzekeringen en huur aan het begin van het inburgeringsproces nog niet bekend zijn. In september vorig jaar stopte het college al met het overnemen van de betalingen voor nutsvoorzieningen. Nu wordt het hele idee van ontzorgen, dat een opdracht is vanuit het ministerie, losgelaten.

Op 1 januari 2022 is een nieuwe wet in werking getreden die maakt dat gemeenten nu een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Een onderdeel hiervan is het financieel ontzorgen. Gemeenten hebben veel beleidsvrijheid gekregen om dit te doen, maar in het kort was de bedoeling dat het regelen van bepaalde zaken werd weggenomen bij de statushouders. Zo ging de gemeente kosten voor verzekeringen, nutsvoorzieningen en andere financiële verplichtingen inhouden op de bijstandsuitkering van de mensen in kwestie.

Klinkt mooi, maar in de praktijk werkt dit volgens wethouder Peter de Vrij totaal niet: “Bij de start van het inburgeringsproces is nog niet inzichtelijk hoeveel iemand kwijt is aan al deze verplichtingen. Dan moet de gemeente een schatting maken, die achteraf weer niet klopt en vervolgens moet worden gecorrigeerd. Daarnaast is er wet en regelgeving, zoals de AVG, die het inzicht dat de gemeente heeft in deze zaken vertroebeld.” Hoewel De Vrij geen concrete voorbeelden heeft van gevallen waar statushouders door de moeilijkheden in de problemen zijn gekomen is wel besloten dat Den Helder voorlopig afziet van het ontzorgen.

In plaats daarvan wordt de financiële hulp teruggelegd bij Stichting Vluchtelingenwerk. Voor de wijziging in de wet- en regelgeving hielp die partij de statushouders ook al met het op orde brengen van de financiën en het voorlichten over de Nederlandse methoden. De nieuwkomers moeten nu dus wel weer de betalingen zelf gaan regelen. Vluchtelingenwerk stuurt er vooral op aan dat vaste lasten van mensen via automatisch incasso worden afgeschreven, om problemen te voorkomen. De problemen met het financieel ontzorgen zijn teruggekoppeld naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die volgens De Vrij inmiddels al in gesprek is met het ministerie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button