Hollands KroonPolitiek

Voorzichtig steun voor kleine windmolens, ondanks ’trauma Wieringermeer’

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon werd dinsdagavond opnieuw geïnformeerd over mogelijk beleid met betrekking tot kleine windmolens. Hoewel veel agrariërs de wens hebben zo’n molen op hun perceel te plaatsen is er nog geen beleid voor en worden alleenstaande molens juist geweerd en verwijderd uit de gemeente. De problemen op het energienet en het blijvende verduurzamingsvraagstuk maken dat een groot deel van de raad wel open lijkt te staan voor nieuwe molens, ondanks dat de weerstand tegen windpark Wieringermeer nog vers in het geheugen zit.

Nu gaat het ook niet om zulke enorme bouwwerken als die daar in de polder staan. De kleine windmolens, of microturbines, zijn ongeveer 22,5 meter hoog. Tenminste, dat staat in de handreiking die de Noord-Hollandse Energieregio hierover heeft opgesteld. Gemeenten als Schagen en Koggenland hebben hun beleid rondom de kleine molens op deze handreiking afgesteld. Ook is er provinciaal beleid en milieuwetgeving dat grenzen stelt. Zo moeten de molens uit het zicht van de openbare weg en op gepaste afstand van woningen staan. Daarnaast mogen ze alleen op agrarische grond worden geplaatst.

De publieke tribune zat dinsdagavond dan ook vol met agrariërs die wel zo’n molen willen aanschaffen. Ervaringsdeskundige Leendert Wardenaar, die een boerderij met 165 koeien heeft langs de Burghornerweg in Schagen, vertelde de raad iets over zijn molen. Die staat er sinds september, sinds kort nadat de politiek in Schagen hiervoor groen licht gaf. Wardenaar heeft geen weerstand vanuit zijn omgeving ervaren. De microturbines zijn volgens hem een uitkomst voor de stijgende energieprijzen en de push richting verduurzaming. Hij waarschuwt wel voor de slagschaduw die van de wieken afkomt. Dat kan voor overlast zorgen.

Maarten Deutekom, van windmolen producent Wind Energy Solutions uit Spanbroek, legde uit dat de overlast van kleine windmolens tot wel 100 meter rondom gevoeld kan worden. Daarbij gaat het om geluidsoverlast en de genoemde slagschaduw. Het is dus verstandig om hier als gemeente rekening mee te houden als het gaat om het beleid. Als maker van de molens adviseerde Deutekom om enkele zaken uit de handreiking los te laten of te verruimen, bijvoorbeeld de maximale hoogte. Met een iets hogere molen en vooral met grotere wieken kan namelijk veel meer stroom worden opgewekt.

Terug in de tijd
Niet iedereen is blij met het idee van kleine windmolens. Volgens Eldert de Vries, betrokken bij de omgevingsraad, gaat het zelfs direct in tegen de afspraken die zijn gemaakt toen het windpark in de Wieringermeerpolder realiteit werd: “Bij het vaststellen van het windpark is besloten dat er geen solitaire molens meer mochten zijn en dat alles in een lijnopstelling zou komen. De laatste alleenstaande windmolens worden zelfs verwijderd in 2026. Dat is gewoon vastgelegd.” Volgens De Vries zijn de kleine windmolens eigenlijk precies hetzelfde als die molens die nu verwijderd worden: “Dan creëren we een prachtig open landschap door de verwijdering van die solitaire molens en zetten we het vervolgens weer vol. Dat kun je toch niet hardmaken?”

De Vries gaf tevens aan van mening te zijn dat Hollands Kroon al voldoende heeft bijgedragen aan de verduurzaming van Nederland. Hij zal ongetwijfeld medestanders hebben in de raad, maar niemand sprak zich daar zo over uit. Mirko Hruska van de VVD dook echter net als De Vries het verleden in en constateerde dat de totstandkoming van het windpark eigenlijk ook is begonnen met kleine molens. Vervolgens werden deze steeds groter en werd uiteindelijk besloten om ze lineair en in een groot park neer te zetten. “Wat is nu het doel dat we hiermee willen bereiken?” Zo vroeg Hruska zich af. Vooralsnog lijkt de voornaamste drijfveer het financiële gewin voor de agrariërs, al zijn er natuurlijk ook maatschappelijke voordelen te bedenken.

Het volle stroomnet
Het gebruik van duurzame energie natuurlijk, maar nog actueler is misschien wel het overvolle stroomnet. De opgewekte energie van de molens wordt vrijwel volledig door de eigenaar zelf gebruikt, waarmee ook de stroomvraag afneemt. Het blijkt toch iets complexer. Zo vertelde Deutekom dat ook een microturbine aangesloten moet worden op het net. Wel is het mogelijk deze zo in te richten dat de stroom op locatie wordt gebruikt. Jeff Leever van OHK vroeg zich daarop af of het dan wel nut heeft om de molens toe te staan: “Alliander zegt dat de netcongestie niet voor 2030 is opgelost. Tot die tijd kan het net het toch niet aan. Dan is dit beleid ook niet zinvol.”

Deutekom en Wardenaar legden vervolgens uit dat de aanschaf van een microturbine kan voorkomen dat agrariërs geconfronteerd worden met een te zwakke netaansluiting. Daarmee voorkomt het wel degelijk verdere netcongestie. Hoewel er, zoals door meerdere raadsleden aangedragen, op piekmomenten incidenteel problemen voorkomen, lijkt dit vooral het geval voor grootverbruikers. De meeste agrariërs vallen daar niet onder. Verder bepleitte producent Deutekom dat zijn producten een stuk minder belastend zijn voor het net dan zonnepanelen. Dat heeft te maken met de relatief ‘vlakke’ stroomproductie, in tegenstelling tot de zonne-energie welke in een etmaal toch een stuk meer fluctueert.

Belangen afwegen
Een rondje langs de politieke partijen leert dat vrijwel iedereen nog steeds bezig is met het vormen van een standpunt over de kwestie. Ook partijen die zich eerder kritisch uitspraken over kleine windmolens staan open voor nieuw beleid. De urgentie van de energievoorziening is in een korte periode zo gegroeid dat zij de belangen opnieuw willen afwegen. Er lijkt een meerderheid te zijn voor het implementeren van beleid voor kleine windmolens, maar over de precieze voorwaarden zijn verdere gesprekken nodig. De raad besloot dinsdagavond om op korte termijn met de stuurgroep te praten over het vervolgproces. Het college heeft tot dusver geen standpunt ingenomen en laat het volledig aan de gemeenteraad.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. Micromolens.
    I
    Aan eind artikel sttat dat de raad gaat praten met ‘de stuurgroep’. Welke stuurgroep is dat en welke status heeft die? Dat blijft nu volstrekt onduidelijk. Graag aanvulling van de tekst op dit punt.
    Dank.
    Jan Meijles

  2. Te gek voor woorden deze discussie. Dit is inderdaad weer terug naar af. De eerste generatie Lagerwey-molens hadden volgens mij een vergelijkbare hoogte. Destijds waren er veel boeren die achter het net visten en te laat waren met een aanvraag voor het plaatsen van een windmolen op het erf. En zij kregen ook geen kans meer daartoe. Dat zette kwaad bloed. Het lijkt erop dat deze boeren nu alsnog een kans krijgen om ‘van de wind te leven’. Krijg je straks weer een woud van nieuwe solitaire turbines. Die op termijn waarschijnlijk ook weer hoger worden. Net nu alle vrijstaande turbines zijn gebundeld in die spuuglelijke windparken. Nogmaals: te gek voor woorden!

Back to top button
%d bloggers liken dit: