Hollands KroonPolitiek

Afgeserveerd Gebiedsplan Wieringermeer levert motie op voor meer kwaliteit landschap

Anna Paulowna – Het Gebiedsplan Wieringermeer is definitief van tafel. Het college van B&W van Hollands Kroon legde de raad dinsdagavond een voorstel tot beëindiging voor, waar direct mee werd ingestemd. De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie werden als onderbouwing opgevoerd en ook de afwijzing voor het plan door inwoners uit de Wieringermeer zijn van invloed op deze besluitvorming geweest.

Een gezamenlijk ingediende motie door Senioren Hollands Kroon, VVD, Onafhankelijk Hollands Kroon, PvdA, GroenLinks en D66 haalde het unaniem. De partijen verzochten het college om bij grootschalige, toekomstige gebiedsontwikkelingen meer aandacht te besteden aan de bescherming van de kwaliteit van het landschap.

Dat het voorstel van het college van B&W om het Gebiedsplan Wieringermeer te beëindigen instemming zou vinden bij de gemeenteraad werd tijdens de uitloopvergadering (vervolg op raadsvergadering van 23 april jl.) direct duidelijk. “Een voor de hand liggende keus”, aldus fractievoorzitter Pankras van Senioren Hollands Kroon. “Wij waarderen de reactie van de gemeente (intrekken voorstel college, red.) naar de bewoners toe”, vond Peters namens GroenLinks. Collega raadslid Buczynski van de PvdA dacht daar precies zo over. “Het is logisch om dit plan stop te zetten. Binnenkort gaan we aan de slag met de Omgevingsvisie.”

De reacties van de fractievoorzitters van Bugel van Onafhankelijk Hollands Kroon (“Een uitgebreide discussie is niet nodig”), De Groot van de ChristenUnie (“Jammer dat we er niet in geslaagd zijn om een breed gedragen plan te ontwikkelen”) en Annaert van de VVD (“Een logisch proces om dit plan stop te zetten”) waren overduidelijk. Alleen D66 toonde zich nog engiszins mild ten opzichte van het langlopende Gebiedsplan Wieringermeer. “Een gevoel van teleurstelling. Maar al het werk en inzet is niet voor niets geweest. Meningen en zienswijzen zijn input voor de Omgevingsvisie Hollands Kroon”, meldde raadslid Vlietstra van D66.

Motie aangenomen
In tegenstelling tot het Gebiedsplan Wieringermeer kende de ingediende motie door Senioren Hollands Kroon, VVD, PvdA, D66, GroenLinks en Onafhankelijk Hollands Kroon wel een gelukkige afloop en werd unaniem aangenomen. Uiteindelijk, want in eerste instantie wekte de motie enige bevreemding op. “We nemen geen besluit over het Gebiedsplan, maar we nemen wel een motie aan. Landschappelijke inpassing is meer dan bomen alleen”, aldus fractievoorzitter Vriend van het CDA over de discussie binnen de raad of langs de A7 de ooit aangenomen dubbele bomenrij alsnog aangeplant moet gaan worden.

Ook wethouder Groot moest even schakelen. “De motie is een lastige. Grootschalige ontwikkeling in dit gebied is ooit door gemeenteraad Wieringermeer wel goedgekeurd. Nu zeggen we dat het er anders moet gaan uitzien. Ik kan hooguit een verzoek doen voor meer kwaliteit in het landschap, maar dit niet meer afdwingen bij de bedrijven. Met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen kunnen we hier meer aandacht aan besteden, maar hoe dit te regelen? Over de actualisatie van de omgevingsvisie moeten we goed nadenken. Ik weet niet zo goed wat met de motie te doen”, aldus de wethouder.

Na een toezegging van raadslid Annaert werd ook de wethouder over de streep getrokken. De fractievoorzitter van de VVD stelde aan de andere initiatiefnemers van de motie voor om met de toezegging tot een gesprek met de bedrijven door wethouder Groot in te stemmen. De wethouder zal met de eigenaren op Agriport in gesprek gaan om te pleiten voor een betere landschappelijke aanpassing (“Een beetje meer groen, een beetje meer bomen”).

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button