Den HelderPolitiek

Investeringen in de stad juist nu krachtig doorzetten

Den Helder – De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld aan B&W over een Helders Corona-noodfonds voor getroffen ondernemers. B&W deelt de mening van de PVV dat een dergelijk noodfonds een enorme bijdrage kan leveren aan de ondersteuning van ondernemers en verwijst hiervoor naar een voorstel door de gemeenteraad voor het instellen van een steunfonds van € 2 miljoen.

De PVV vraagt of B&W bereid is om af te zien van de huidige plannen voor een nieuw stadhuis op Willemsoord en de besparingen hiervan toe te kennen aan het noodfonds. B&W is hier echter niet toe bereid. “Nee, om drie redenen niet. Juist nu vindt het college het van belang de investeringen in de stad niet te stoppen, maar krachtig door te zetten. In het belang van ondernemingen en hun werknemers die in deze moeilijke tijd hierdoor aan het werk kunnen blijven. Verder willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn, om zo ook een kwalitatief goed ambtelijk apparaat te kunnen te behouden en aan te trekken. Aantrekkelijke huisvesting kan dit ondersteunen. Tot slot kost huisvesting op een andere plaats ook geld. De investering in de huisvesting past binnen de door de raad vastgestelde begrotingsruimte.”

Investeringen duurzaamheid
Daarnaast stelt de PVV-fractie de vraag of de duurzaamheid gerelateerde uitgaven niet minimaal dienen te zijn om zodoende waar mogelijk te investeren in getroffen ondernemingen. Het college meldt dat zij graag wil investeren in duurzame maatregelen die zichzelf terugverdienen. “Dat zijn we overigens ook wettelijk verplicht. Dus inderdaad niet in investeringen die geen aantoonbare baten opleveren. Daarbij is het goed dat daarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan de terugdringing van CO2. En ook dat er in onze regio wordt geïnvesteerd; juist nu is dat extra van belang voor het behoud van banen.”

B&W geeft aan dat zij de richtlijnen van het rijk volgen. “Wij proberen de voorspelbare en reeds merkbare effecten van de klimaatverandering, bijvoorbeeld perioden van langere droogte en meer neerslag in de werkzaamheden in de openbare ruimte mee te nemen om zo geen extra kosten in de toekomst te hoeven maken. Wij zien geen maatregelen die extra geld kosten. Voor de budgetten die samenhangen met maatregelen op het gebied van duurzaamheid geldt dat deze grotendeels vastliggen.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button