Steuntje in de rug voor college

Anna Paulowna – Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Hollands Kroon is door fractievoorzitter Vriend van het CDA en mede namens de partijen Senioren Hollands Kroon, VVD en D66 een motie ingediend om een zienswijze af te geven richting het provinciaal bestuur op de inhoud van de ontwerp Omgevingsverordening. Deze motie is aangenomen door een grote meerderheid van de raad. Alleen GroenLinks stemde tegen deze motie.

“Het is van belang om als gemeenteraad hierover een reactie te geven naar de provincie. De provincie wil de gemeente nu een spreekbeurt geven maar na haar eigen zienswijzen. In gezamenlijkheid met tien andere colleges willen wij hun brief van 8 april ondersteunen”, aldus Vriend van het CDA.

Wethouder Groot toonde zich positief over de motie, die moet bijdragen aan inspraak van de gemeente ten opzichte van de provincie bij de totstandkoming van de Omgevingsverordening en waarbij bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw minder beperkingen door provincie aan de gemeente wordt opgelegd. “We zien het als een politiek signaal dat de brief wordt ondersteund door de raad. Een steuntje in de rug van het college”, aldus de wethouder.

Exit mobile version