Hollands KroonPolitiek

Tussentijdse bestuursrapportage laat overschot zien

Anna Paulowna – De eerste bestuursrapportage 2020, een tussentijds financieel overzicht waarin begroting en werkelijke inkomsten en uitgaven naast elkaar worden gelegd, is met een overschot van ruim € 3,4 miljoen euro positief ontvangen door de gemeenteraad van Hollands Kroon. De raad stemde in met de rapportage, die onder meer een extra investeringskrediet voor de nieuwbouw van de gemeentewerf en de brandweerkazerne in Wieringerwerf inhoudt.

Dit krediet bedraagt € 1.726.000,- en wordt verminderd met een bijdrage van De Kop Werkt! van € 400.000,-. Hierover was de raad al geïnformeerd met een memo van 4 februari 2020. Het extra krediet is noodzakelijk vanwege veranderingen in de afgelopen periode, zoals een nieuwe gebruiker (ambulancedienst), een wijziging van de buitenruimte door toevoeging van de ambulancedienst, het toerekenen van overhead (financiële beleidswijziging) en de verandering van de afschrijvingsmethode.

Verder heeft de raad op 23 januari 2020 besloten tot aankoop van de gebouwen van Lidl en de ambulancepost in Wieringerwerf. De kosten die met de voorbereiding en de sloop (in de planning voor de tweede helft 2020) gemoeid zijn worden ingeschat op € 75.000,-. Tot slot wordt een bedrag van € 431.000,- onttrokken aan de reserve baggeren sloten voor het (achterstallig) onderhoud van stedelijk oppervlaktewater aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Kosten coronacrisis
Alhoewel de reacties van de raadsleden op de bestuursrapportage overwegend lovend waren en complementen voor de helderheid uitgedeeld werden, was bij alle raadsleden het besef dat de coronacrisis en de daarmee gemoeide extra kosten in een volgende bestuursrapportage te zien zullen zijn. “Het overschot nog niet bestemmen, is heel verstandig. De schuldhulpverlening wordt mogelijk drukker en aan het eind van het jaar moeten we de financiële klappen van de coronacrisis opvangen”, aldus raadslid De Groot van de ChristenUnie. Collega-raadsleden kwamen met soortgelijke reacties.

Wethouder Groot zegde de raad toe de uitgaven inzake de opvang van de coronacrisis te rapporteren aan de raad.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button