Politiek

Kunstwerken van een miljoen moeten gebied Station Den Helder Zuid versterken

Advertentie:

Den Helder – De gemeente Den Helder gaat twee kunstwerken van Rudi van de Wint voor ruim een miljoen euro kopen, mits het zeker is dat de grond en de huizen in het gebied Station Den Helder Zuid daardoor in waarde stijgen. De kosten kunnen dan worden doorberekend aan een projectontwikkelaar. Als dit niet het geval is, worden de kunstwerken niet aangeschaft. Dat schrijft het college in haar beantwoording van vragen gesteld door Behoorlijk Bestuur.

Op 11 maart 2024 stelde de gemeenteraad van Den Helder de grondexploitatie Station Den Helder Zuid vast. Onderdeel van die grondexploitatie was de aankoop van de twee kunstwerken bij De Nollen. Dat creëert volgens het college extra waarde in het gebied, wat zich vertaalt naar een hogere grondwaarde en daarmee ook in de kwaliteit van de huizen. Tijdens de raadsvergadering deden de Stadspartij, PVV, Samen Actief en Behoorlijk Bestuur middels een amendement een poging om de aankoop van de twee kunstwerken uit de grondexploitatie te halen, maar dat haalde geen raadsmeerderheid. De fractie Behoorlijk Bestuur bleef sceptisch over de clausule in de grondexploitatie en stelde een aantal navolgende vragen aan het college, bijvoorbeeld over de aanbesteding en de gevolgen voor de gebiedsontwikkeling als de kunst niet wordt aangeschaft.

Het college laat desgevraagd weten dat geen aanbesteding heeft plaatsgevonden. “Er kan worden afgeweken van de wettelijke aanbestedingsregels wanneer exclusiviteit nodig is en kan worden aangetoond. De gebiedsontwikkeling Station Zuid maakt onderdeel uit van een groter gebied, het Nollengebied met beeldenpark en mogelijk een toekomstig museum. Het is van belang dat alles wat in dit gebied plaatsvindt zorgvuldig wordt gedaan waarbij in de verschillende onderdelen voor versterking en verbinding wordt gezorgd. Daarbij zorgt kunst van R.W. van de Wint voor deze verbinding. Het is de poort naar het Nollengebied en dat is in het stationsgebied op deze wijze al herkenbaar en voelbaar.”

Daarnaast legt het college uit dat de aankoop van de kunst onlosmakelijk verbonden is met de grondprijs. De waarde van de kunstwerken is verwerkt in de prijs die de ontwikkelaar van het woningbouwproject bij station Den Helder Zuid voor de grond moet betalen. “Op het moment dat de verwachte grondprijs niet haalbaar is, kunnen de kunstwerken niet worden aangeschaft.” Dat betekent volgens het college echter niet dat de gewenste gebiedsontwikkeling van Station Zuid dan in gevaar komt. “Er wordt op alle manieren ingezet met de middelen die er zijn om van een unheimisch stationsgebied een aantrekkelijke stations- en woongebied te maken.”

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

14 reacties

 1. ze kunnen beter eerst iets doen met die afgrijselijke betonnen bunker die de waarde daar al jaren omlaag trekt…..

 2. Ongelofelijk hoeveel geld onze gemeente verbrast aan de meest onzinnige dingen zeg. Misschien is een bewindvoerder een oplossing.

 3. Kunstwerken hebben een waarde. In de kunstwereld wordt wel gezegd dat kunst zoveel waard is, dan de gek er voor geeft.

  De waarde van de twee kunstwerken, die geplaatst moeten worden van de gemeente is dus ruim 1,1 miljoen euro. Deze waarde is om het makkelijk te houden op te knippen in twee delen. De productie- en plaatsingskosten met daarnaast de kunstenaars fee (de winst die de kunstenaar overhoud)

  De kunstenaars fee is redelijk vast percentage bij z’n project. De uitvoeringskosten om het beeld te maken, is in deze tijd heel onzeker. De Cortenstaal prijs fluctueert enorm. Sinds de topprijzen in 2022 was er een dalende trent te zien die begin stopte. Sinds dien zien we weer een sterke prijsstijging die de volgens de prognose de komende jaar met bijna een derde van de prijs zal toenemen. (Bron; LME-index)

  Volgens een eerder bericht op dit medium, zou het gaan om in totaal 60 woningen, waarvan 45 appartementen.
  https://www.regionoordkop.nl/09/01/2023/woningbouw-station-den-helder-zuid-start-in-2025/

  Als je 60 woningen deelt door 1,1 miljoen euro dan zou je met de huidige prijzen € 18.333,- per woning extra moeten betalen.

  Dit is nog zonder het plan wat de gemeenteraad voorgeschoteld heeft gekregen dat projectontwikkelaars bij woningbouw ook opdraaien voor de openbare ruimte. Als dit bij de begroting opgenomen wordt, moet er nog een bedrag bij die € 18.333,- worden opgeteld.

  De te bouwen woningen worden dus minimaal € 18.333,- duurder!

  Een woning heeft een bepaalde waarde, ook wel een taxatiewaarde. Een makelaar gaat een woning niet € 18.333,- hoger taxeren, omdat er een kunstwerk in de openbare ruimte staat.

  Kunst geeft namelijk geen meerwaarde, als het niet aan het gebouw gebonden is, en de koper er geen eigenaar van wordt.

  Omdat er geen aanbesteding komt voor dit woningbouwtraject zal Woningstichting de opdrachtgever worden van deze woningbouw.
  De € 18.333,- per woning zal door woningstichting moeten worden betaald, en is een verliespost op deze woningen.

  Verliezen van Woningstichting komen terecht bij de huurders van woningstichting. De huren van de sociale woningen zullen dan weer stijgen, omdat de verlieslijdende projecten toch ergens van betaald moeten worden… Dus voor vele weer een huurverhoging, terwijl hun eigen woning weer niet verduurzaamd wordt.

  Over museum de Nollen zal de raad een besluit moeten nemen. Of ze steunen dit project of niet…!

  Dit museum kan een succes worden als de portemonnee wordt getrokken. Het helpt niet als de gemeente dit probeert door verkapte subsidies te verstrekken. Hiermee verdwijnt onterecht het draagvlak voor het museum.

  Als de gemeente het Rob Scholte Museum had behouden, had er nu minder subsidie gehoeven naar de Nollen. Deze twee musea versterkte elkaar door hun bezoekers te wijzen op het andere museum. Want iedere extra bezoeker aan de Nollen, had de gemeente subsidie gescheeld.

  Het Rob Scholte Museum had de gemeente helemaal niets gekost.. Want ze hadden het pand gewoon willen kopen, en commercieel te exploiteren zonder enige vorm van subsidie. De Nollen kan niet zonder subsidies, maar maakt het museum niet minder belangrijk voor onze gemeente.

  1. Laten we even een ding verduidelijken gemeente hoort het belang van inwoners te behartigen en als er bezuinigd moet gaan worden op Kampanje het reddings museum en Atlantis wal ook eigenbijdrage WMO taxi willen ze terug invoeren.
   Allemaal vanwege een begrotingstekort en dan wil je serieus de kunst etc goed praten.
   De 1,1 miljoen kan dus veel beter geïnvesteerd worden dan kunst van de nolle en ook het museum de 900k die ze willen voor het afbouwen is gewoon not done.

 4. De grond zal zeker in waarde stijgen – lees: duurder worden – als de kosten van de aanschaf van de twee kunstwerken erin worden doorberekend. Dus ik begrijp niet zoveel van de voorwaarde die de gemeente vooraf stelt.
  Als de berekening van Helder Onafhankelijk klopt, en iedere woning hierdoor een kleine twintig mille duurder wordt, dan is dat een grote schande. Het is niet te verkopen aan de huurders van de woningstichting, die dit jaar zijn geconfronteerd met een huurverhoging van een kleine zes procent, dat er zo met geld wordt gesmeten. Het is sowieso tijd dat er eens een eind komt aan de schimmige een-tweetjes tussen de Woningstichting en de gemeente. De stad mag dan wel opknappen, maar de rekening komt deels terecht bij de huurders….
  Het is trouwens bezopen dat zo’n groot bedrag wordt uitgetrokken voor gedateerde kunstwerken. Ik neem aan dat Rudi van de Wint ze zelf heeft ontworpen, en niet zijn zoons, die overigens wel weer garen spinnen bij de verkoop van deze objecten. In de meeste gevallen maakt een kunstenaar in de loop van de tijd een ontwikkeling door. Zou Van de Wint langer hebben geleefd dan hij heeft gedaan, dan was hij waarschijnlijk met iets heel anders op de proppen gekomen dan met het zoveelste object van Corten-staal. Een beetje kunstenaar, die vernieuwend bezig is, is wars van het telkens herhalen van hetzelfde kunstje.

 5. Er is in het archief van de Rekenkamer Commissie een oud rapport over het torpederen van woningbouw op het terrein naast Station Zuid ten gunste van de aanleg van de Nollen met de Van de Wint Copien van Fibonacci kunstwerken. Een ontluisterend rapport. Lees dit rapport en graaf eens diep in het college voorstel dat naar ik vermoed andere redenen openbaart dan die nu aan ons worden gemeld. Het Rekenkamer Commissie geeft een ontluisterend inzicht in de toenmalige Helderse verhoudingen. Ontluisterend was ook dat de gemeenteraad niets met het rapport deed. Niks noppes nada.

 6. Ruim 1,1 miljoen euro voor twee kunstwerken, ze zijn echt helemaal van het padje af. En dan de kosten doorberekenen aan een projectontwikkelaar. Wat is daar de lol van? Het is gewoon een verkapte sponsoring van R.W. van de Wint. Dacht dat de bewoners van Den Helder deze kunstenaar wel genoeg gesubsidieerd hadden! En het dan nog vreemd vinden dat de bewoners van Den Helder zo weinig vertrouwen hebben in de gemeenteraad…..

 7. Over een andere boeg: is De Nollen geschikt voor ankerplaatsen?

  Het is een open gebied.
  Genoeg ruimte.
  Voldoende toegangswegen.
  Brandweer en politie zitten bekant om de hoek.

  Idee?

  1. Precies, dan kunnen ze die kunstwerken mooi op dat veldje aan het Tuinderspad plaatsen. Dat is wandelgebied, de recreanten kunnen er dan van genieten. Het zou de overlast in de stad echt fors doen afnemen hoor.

   Dit noemen ze nou een “boekhoudkundig trucje” vergezeld van wat mooipraterij in de hoop dat niemand het verder opvalt of dat in ieder geval niemand zich ermee gaat bemoeien. Kost niets hoor! Tuurlijk, droom lekker verder.

 8. Tijd dat ze die hele “gemeentelijke ” bende eens voor een volkstribunaal laten berechten.

 9. Er is een bekende fan van van de Wint die beschikt (pas op tv) over ongeveer 30 miljard, die wil waarschijnlijk met alle liefde bijdragen aan deze kunstwerken.
  Graag hoor ik wanneer de gemeente een telefoontje pleegt en wat het antwoord is.

 10. Kan de gemeente een huizenkoper wel dwingen om het “wat ze kunst noemen” wel mee te kopen. Je koopt een huis met grond en geen kunst lijkt me!
  Ze hadden deze familie allang van het terrein af moeten gooien, door te stoppen met subsidies, en dan ook nog zeker tegen de lelijke betonnen dozen aankijken, dat mogen ze ook zo laten en er wordt door de gemeente niets gedaan

  1. U en ik staan machteloos tegenover deze spilzucht, net als de rest van de inwoners van Den Helder.
   Voorzitter van de stichting Nollen is Ferdinand Vreugdenhil, voormalig directeur van het ons welbekende Zeestad. Hij is uit hoofde van zijn voormalige functie niet anders gewend dan om zijn eigen gang te gaan en zich niets aan te trekken van mogelijke kritiek.
   Deze man heeft bijzonder goede connecties op het gemeentehuis, maar ook met de Woningstichting met wie hij menig project heeft opgezet. En dat betaalt zich nu weer eens uit. Eerlijk is eerlijk: het was een gouden zet van de gebroeders Van de Wint om deze bestuurlijke potentaat te verzoeken zitting te nemen in het stichtingsbestuur. Hij heeft het gemeentebestuur en de gemeenteraad aan een touwtje. Ons kent ons in bestuurlijk Den Helder. En de inwoners van deze stad? Die mogen voor de rekening opdraaien. Dat is altijd zo geweest, en dat zal nooit anders worden. Dat is nu eenmaal het lot van het klootjesvolk, waartoe ik mezelf ook reken.

Wellicht ook interessant

Back to top button