Den HelderPolitiek

Den Helder start met eerder signaleren financiële problemen

Den Helder – De vaste lasten niet of te laat betalen. Vaak is het een signaal dat op financieel gebied iets aan de hand is. Zeker wanneer meerdere facturen niet betaald worden en bij meerdere partijen betalingsachterstanden ontstaan. In Den Helder starten zorgverzekeraars, woningcorporaties en de gemeente met een nieuwe en structurele aanpak om schuldzorgen te voorkomen door het eerder signaleren van betalingsachterstanden bij Nieuwediepers. Daarnaast door samen met inwoners te bekijken welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat grotere schulden en financiële zorgen ontstaan.

In Den Helder werd al eerder (september 2019) het initiatief genomen door twaalf organisaties om te gaan samenwerken onder de naam Financieel Fit Den Helder. Vanuit deze netwerksamenwerking lag het accent op communicatie en vroegsignalering en is in november 2019 gestart met een Financieel Fit Team. Dit multidisciplinair team neemt naar aanleiding van signalen over financiële problematiek contact op met inwoners.

De ontwikkelingen rondom de coronacrisis raken veel mensen in hun gezondheid, vrijheid en financiën. Ook Financieel Fit Den Helder wil mensen zo goed mogelijk ondersteunen en helpen bij het vinden van de voor hen juiste weg om de schade te beperken en uit de crisis te komen. Daarom is het Financieel Fit team nu ook rechtstreeks te benaderen door inwoners uit Den Helder.

Taken
Het Financieel Fit Team kan met inwoners meedenken over hun financiële situatie, advies geven en praktische ondersteuning bieden. Het Financieel Fit Team kan extra ondersteuning organiseren, bijvoorbeeld bij het ordenen van administratie of doorverwijzen naar andere organisaties zoals maatschappelijk werk of schuldhulpverlening.

Ook kan het team informatie geven over voorzieningen en regelingen en adviseren over bijvoorbeeld vaste lasten en inkomen. Het Financieel Fit Team helpt mensen bovendien bij het vinden van de juiste weg en hulpverlening wanneer geldzorgen ontstaan. Het team werkt zo veel mogelijk preventief en wil voorkomen dat geldzorgen schulden worden.

Vroegsignalering
Mensen met schulden wachten vaak lang voordat ze om hulp vragen. Gemiddeld is de schuld dan opgelopen tot meer dan € 40.000,- en zijn vijftien schuldeisers in het geding.

De ervaring leert dat schulden gedurende een langere periode opgebouwd worden. Wanneer eerder gesignaleerd wordt dat iemand een betalingsachterstand oploopt, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. Vroegsignalering wordt daarom gezien als een van de oplossingen om te voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie.

Samenwerking
In Den Helder starten, vooruitlopend op de totstandkoming van de vroegsignalering in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, zorgverzekeraars VGZ en Achmea Zorgverzekeringen, woningcorporaties Woontij en Woonstichting Den Helder en de gemeente Den Helder met een gestructureerde aanpak van vroegsignalering. De partners geven signalen van betalingsachterstand door aan de gemeente via het registratie- en informatiesysteem van Inforing, uiteraard met inachtneming van de regels rondom privacy.

Indien meerdere signalen op één adres binnenkomen en een zogenaamde match ontstaat, neemt het Financieel Fit Team contact op met de betrokkene. De gemeente en partners hopen hun samenwerking nog verder uit te breiden met andere partners zoals de energiebedrijven en PWN waterbedrijf.

Wie hulp nodig heeft, kan op de website van www.financieelfitdenhelder.nl de eigen gegevens achterlaten. Het team neemt binnen twee werkdagen contact op.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button