Den HelderPolitiek

Den Helder ziet geen heil in extra geld voor GGD Hollands Noorden

Den Helder – Het college van B&W heeft naar aanleiding van de jaarstukken 2019 van GGD Hollands Noorden besloten om de gemeenteraad voor te stellen niet in te stemmen met het vormen van een ‘reserve corona’ en ook niet met het begrote subsidiebedrag 2021 voor OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) dat voor Den Helder is vastgesteld. De jaarstukken 2019 en begroting 2021 worden besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop op 4 juni 2020.

Het college geeft aan dat het voorstelbaar is dat de Coronasituatie vanaf 2020 financiële risico’s met zich meebrengt. “Een afzonderlijke behandeling van eventuele extra kosten in verband met Corona heeft de voorkeur”.”

Daarnaast geeft het college van Den Helder aan één lijn te willen volgen met betrekking tot. de gemeenschappelijke regelingen over hoe om te gaan met de gevolgen van het Coronavirus. “Die lijn is de formele lijn: algemene reserve van maximaal 2,5 % en geen aparte bestemmingsreserve voor Corona. Als men extra geld nodig heeft, wat het college begrijpt voor in ieder geval de GGD en VRNHN, dan kan dit via de algemene reserve lopen of eventueel een extra bijdrage als bekend is wat de kosten zijn. Op deze wijze volgt Den Helder een heldere lijn en krijgt men goed zicht op wat de totale kosten bij de gemeenteraden als gevolg van Corona zijn.”

Het college heeft verder wel een positieve zienswijze op de jaarstukken 2019 afgegeven. Het saldo voor de bestemmingsreserve Corona wil het college laten terug vloeien naar de gemeenten. Verder geeft het college ook een positieve zienswijze af op de begroting 2021 van de GGD Hollands Noorden, onder voorwaarde dat het subsidiebedrag met betrekking tot de openbare geestelijke gezondheidszorg vanaf 2021 vanuit de reguliere middelen wordt bekostigd.

Tot slot ziet B&W graag dat het positief begrote resultaat over 2021 in mindering wordt gebracht op de algemene bijdrage van gemeenten voor volgend jaar. Voor het jaar 2021 zou namelijk geen toevoeging van €180.000,- aan de algemene reserve nodig zijn, wanneer bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 de algemene reserve versneld wordt aangevuld tot het maximum van 2,5% van de exploitatielasten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button