Den HelderPolitiek

Helders college wil 1 miljoen besparen

Den Helder – De eerste tussenrapportage 2020 van 1 april, die een inzicht geeft in afwijkingen en ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020, toont voor de gemeente Den Helder een nadelig verschil van ruim 2,4 miljoen euro. Het college heeft besloten om voor tenminste 1 miljoen euro te besparen op opgebouwde reserves. De gemeenteraad moet een en ander uiteraard nog wel goedkeuren.

Een onderdeel van deze tussenrapportage is een overzicht met voorgestelde wijzigingen in de begroting 2020. Zo wil het college diverse reserves kapitaallasten instellen, namelijk reserves kapitaallasten voor Seasaw, serverruimte en Kerkgracht.

Daarnaast is het de intentie van B&W om de reserves Ontwikkeling M3 cluster, Revolverend fonds openbare verlichting, Beleidsplan BLNS, Exploitatie parkeren Sluisdijkstraat, Egalisatie onderwijshuisvesting, Woonwagens Blankmanstraat, Duinen Noordkop / Bezoekerscentrum en Verplaatsing kinderboerderij op te heffen. B&W vraagt de gemeenteraad de begrotingswijzigingen uit deze eerste tussenrapportage 2020 vast te stellen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button