Den Helder

Nieuwe tekst eed en belofte gemeente Den Helder

Den Helder – De tekst van de eed en de belofte die iedere medewerker van de gemeente Den Helder aflegt op het moment van indiensttreding wijzigt. Ook nieuwe raadsleden en wethouder leggen deze eed of belofte af. Het is sinds 1 januari voor gemeenten mogelijk een eigen tekst te kiezen, waar dit voorheen een landelijk vastgestelde tekst was. Den Helder stelt de volgende tekst voor:

Belofte van de gemeente Den Helder

De gemeente Den Helder is een integere organisatie met een open werkklimaat. Een organisatie die zich met lef en trots inzet voor de belangen van Den Helder, het vertrouwen heeft van de burgers en gericht is op samenwerking.

Als ambtenaar van de gemeente Den Helder beloof ik het volgende:

• Ik zet mij in voor Den Helder en zijn inwoners.
• Ik ben integer, klantgericht en voer mijn werk professioneel uit.
• Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en overige weten regelgeving;
• Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van Den Helder en het door hen vastgestelde beleid;
• Ik mijd elke vorm van belangenverstrengeling en ga zorgvuldig om met informatie.
• Ik vind het belangrijk dat inwoners, mijn werkgever en anderen vertrouwen in mij stellen en zal dat vertrouwen niet beschamen.

“Dit verklaar en beloof ik”

Eed van de gemeente Den Helder

De gemeente Den Helder is een integere organisatie met een open werkklimaat. Een organisatie die zich met lef en trots inzet voor de belangen van Den Helder, het vertrouwen heeft van de burgers en gericht is op samenwerking.

Als ambtenaar van de gemeente Den Helder zweer ik het volgende:

• Ik zet mij in voor Den Helder en zijn inwoners.
• Ik ben integer, klantgericht en voer mijn werk professioneel uit.
• Ik zal trouw zijn aan de Grondwet en overige weten regelgeving;
• Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van Den Helder en het door hen vastgestelde beleid;
• Ik mijd elke vorm van belangenverstrengeling en ga zorgvuldig om met informatie.
• Ik vind het belangrijk dat inwoners, mijn werkgever en anderen vertrouwen in mij stellen en zal dat vertrouwen niet beschamen.

“Zo waarlijk helpe mij God almachtig”, of andere godsdienstige verwijzing.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button