Hollands KroonPolitiek

Raad Hollands Kroon stemt voor opvang vluchtelingenkinderen

Anna Paulowna – De motie van PVDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie om het college van B&W bij het kabinet aan te laten dringen op naleving van de afspraken over opvang van vluchtelingen die in 2019 in EU-verband zijn gesloten, is tijdens de raadsvergadering van Hollands Kroon aangenomen. In de brief zal de gemeente Hollands Kroon ook aangeven dat zij bereid is een passend aantal kinderen te willen opvangen en huisvesten. Deze kinderen verblijven nu onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen in Griekenland zonder uitzicht op verbetering, waarbij naleving van het Internationaal verdrag van de rechten van het kind onder spanning staat.

Namens de PVDA las fractievoorzitter Sylvia Buczynski de motie tijdens de digitale vergadering voor. Direct werd duidelijk dat de motie niet unaniem op steun binnen de raad kon rekenen. “Het is een nationale en internationale kwestie. Als gemeente moet je daar je handen niet aan branden”, aldus raadslid Pruimboom van Onafhankelijk Hollands Kroon, die hierin bijval kreeg van fractievoorzitter Annaert van de VVD.

“Deels onderschrijf ik de woorden van raadslid Pruimboom. Een krachtig signaal is al eerder gegeven en heeft de regering al bereikt”, aldus Annaert, die doelt op de financiële bijdrage van de Nederlandse regering aan Griekenland voor hulp aan de kinderen in Griekenland zelf.

De grootste fractie van Hollands Kroon, de Senioren Hollands Kroon, liet namens fractievoorzitter Pankras weten dat zij normaal niet zouden instemmen met moties die landelijk dan wel internationaal afgehandeld moeten worden. Maar voor deze motie maakten de raadsleden van SHK een uitzondering. “Kinderen moet je steunen en daarom steunen wij deze motie wel.”

Barmhartigheid
Raadslid Buczynski van de PVDA meldde vervolgens dat het te verwachten was dat ‘partijen zich verschuilen achter landelijk beleid en dat het allemaal zo ingewikkeld zou zijn’. “Ik denk dat we wel degelijk verantwoordelijkheid hebben voor deze groep kinderen. Het is een teken van barmhartigheid. We kunnen niet krachtig genoeg benadrukken dat deze kinderen recht hebben op een goede toekomst. Tot dusver mijn hartenkreet.”

Tijdens de stemming over de motie gaven twee raadsleden een stemverklaring af. Fractievoorzitter Vriend van het CDA meldde dat “de C (van CDA, red.) nu wel heel erg in beeld is, dus stemmen wij voor deze motie”. Fractievoorzitter Van Gameren van LADA verklaarde in spagaat te zitten om het feit dat het een internationale kwestie is. “Een principiële zaak. Maar het gaat om kinderen, dus we gaan deze steunen.”

Zonder stemverklaring verzuchtte raadslid Eichhorn van GroenLinks het zich niet te kunnen voorstellen dat je tegen deze motie stemt. Dat gebeurde wel. Acht raadsleden stemden uiteindelijk tegen. De twintig raadsleden die voor de motie stemden, zorgden er laat op de avond voor dat het college van B&W een brief vanuit Anna Paulowna naar Den Haag stuurt met het standpunt van de gemeenteraad van Hollands Kroon.

Motie Jeugdzorg
De motie waarin de gemeenteraad het college verzoekt om maatregelen te nemen om de administratieve lastendruk in de jeugdzorg te verminderen, haalde het niet en werd ingetrokken. De indieners (PVDA, GroenLinks en ChristenUnie) gaan hierover nog in gesprek met de portefeuillehouder. Mogelijk dat de motie op een later tijdstip opnieuw wordt ingediend.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button