Hollands KroonPolitiek

Provincie ontevreden over behandeling zienswijze datacenters

Noord-Holland – Het provinciebestuur is ontevreden over de wijze waarop de gemeente Hollands Kroon is omgegaan met de zienswijze die zij hebben ingediend tegen het voorstel voor het bestemmingsplan Agriport B1. Dat liet gedeputeerde Cees Loggen tijdens een vergadering weten aan de statenleden

Debat
Door de provinciale SP fractie was een debat aangevraagd over het nieuwe het bestemmingsplan, waarover de gemeenteraad vanavond moet beslissen. Deze uitbreiding maakt het vestigen van datacenters mogelijk aan de westkant van de A7. Een aantal partijen spraken hun zorgen uit over de procedures die vooraf zijn gegaan aan de besluitvorming, zo zouden de gemeenteraadsleden volgens de SP onder druk zijn gezet. Zij zouden graag zien dat de gemeente Hollands Kroon wacht op de datacenter-strategie van de provincie, die na het zomerreces gepubliceerd zal worden.

De PVV wilde zelfs een motie indienen waarmee het bestemmingsplan van de agenda van de gemeenteraad zou worden gehaald. Dit was volgens Loggen echter onuitvoerbaar, omdat de provincie helemaal geen zeggenschap heeft over de besluitvorming van de gemeente. Ook waren er volgens Loggen geen aanwijzingen voor de provincie om te stellen dat de raad onder druk was gezet of dat er procedurele fouten waren gemaakt. Dat is wederom aan de raad zelf.

Zienswijze
Waar de provincie wel problemen mee heeft is de wijze waarop hun zienswijze is behandeld door het college B&W. De reactie van het gemeentebestuur is namelijk geweest om maar een deel van de zienswijze over te nemen en te verwerken in het bestemmingsplan. Het gaat hierbij onder andere over de gestelde duurzaamheidseisen, de water- en energievoorziening en de verkeerssituatie. Ook zou de provincie graag zien dat het college een ‘masterplan’ opstelt waarmee de ruimtelijke ordening geregeld wordt, maar deze noodzaak ziet het gemeentebestuur niet.

Hoewel gedeputeerde Cees Loggen nog niet op de zaken vooruit loopt, de gemeenteraad kan immers met amendementen nog veranderingen aanbrengen in het bestemmingsplan, gaf hij wel al aan dat wanneer de zienswijze niet verder verwerkt wordt, de provincie de mogelijkheden tot interventie zal onderzoeken. Concreet zal de provincie dan in beroep gaan, of een reactieve aanwijzing indienen. Beide kan ertoe leiden dat de zienswijze van de provincie alsnog verwerkt moet worden in het bestemmingsplan. Dit betekent niet dat er geen datacenters in B1 kunnen komen, enkel dat de voorwaarden die de provincie wil stellen gehonoreerd moeten worden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button