Den HelderPolitiekSchagen

Onvrede over schrappen alarmploeg Helderse stranden

Vrees voor gevaarlijke situaties door keuze gemeente

Adverentie

Den Helder – “Het is ridicuul en levensgevaarlijk”, zegt Reddingsbrigade Den Helder: Door het besluit van Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) om niet meer met hen samen te werken hebben de Helderse stranden geen alarmploeg meer in het laagseizoen. Ook Reddingsbrigade Callantsoog en de gemeente Schagen zijn ontstemd over de keuze: Zij moeten het gebrek aan dekking opvangen. SSN en de gemeente Den Helder twijfelen aan de noodzaak voor de alarmploeg.

De afgelopen drie weken heeft de alarmploeg van reddingsbrigade Callantsoog vier keer moeten uitrukken voor incidenten in Den Helder, zo laat Luke van der Veer, voorzitter van de reddingsbrigade in Callantsoog weten. Het ging onder andere om een incident waarbij iemand in de branding ten val was gekomen en om een zwemmer in nood. Van der Veer is niet te spreken over de gang van zaken in Den Helder: “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een besluit in een andere gemeente invloed heeft op onze werkzaamheden. Omdat SSN besluit niet meer samen te werken met de Helderse reddingsbrigade is er geen alarmploeg meer, waardoor wij in Callantsoog nu bij nood worden opgeroepen.” Dit leidt ertoe dat de aanrijtijd langer is en dat mensen in nood minder snel worden geholpen. “De badgasten in Callantsoog & Groote Keeten hebben in deze voorrang, dat is namelijk ons gebied.”

Van der Veer legt uit dat het voor een groot deel gaat over gewondenvervoer. De reddingsbrigade kan namelijk snel op plekken komen waar een ambulance niet zomaar naartoe kan rijden. Daarnaast was de alarmploeg buiten de ‘kantoortijden’ van de Helderse brigade, van 10.00 tot 18.00 in het hoogseizoen, beschikbaar. Zij kunnen het hele jaar door worden opgeroepen. In de afgelopen drie weken is het vier keer nodig geweest dat vrijwilligers vanuit Callantsoog richting Den Helder moesten rijden. SSN was toen nog niet begonnen met de dagelijkse strandbewaking in Den Helder, het hoogseizoen start voor hen eind juni, maar zover Van der Veer kan zien heeft Den Helder ook in de zomermaanden geen alarmploeg.

Alarmploeg niet nodig
Jan Roelofsen, voorzitter van SSN, bevestigt dat er in Den Helder in het laagseizoen geen alarmploeg meer is. In het hoogseizoen is die er wel. De gemeente Den Helder is volgens hem momenteel voor SSN opzoek naar een alternatief en hoopt deze gevonden te hebben bij de brandweer. Daarvoor is wethouder Heleen Keur in gesprek met de Veiligheidsregio. Echter is volgens Roelofsen de noodzaak voor een alarmploeg niet helemaal duidelijk: Het gaat om enkele incidenten per jaar. Daarnaast was ook de dekking toen deze bij de reddingsbrigade was ondergebracht niet optimaal: “Wij hebben onvoldoende bezetting om het hele jaar rond oproepbaar te zijn voor noodgevallen, maar daar liep de reddingsbrigade ook tegenaan. Het besluit over de alarmploeg buiten het hoogseizoen is aan de gemeente, dat is niet meer de zaak van SSN.”

Wethouder Keur laat weten dat er inderdaad gesprekken worden gevoerd met de Veiligheidsregio. Volgens Keur heeft de gemeente jarenlang als een soort mediator gefunctioneerd tussen SSN en de reddingsbrigade. Zelfs met inzet van de landelijke reddingsbrigade lukte het niet om de plooien in de samenwerking glad te strijken. Wat betreft de alarmploeg en het uitrukken van de brigade in Callantsoog geeft de portefeuillehouder aan dat het inderdaad niet wenselijk is dat zij helemaal naar Den Helder moeten rijden, maar tegelijkertijd gaat het maar om een klein aantal ‘echte’ meldingen per jaar. Er moet daarom eerst onderzocht worden hoe noodzakelijk de alarmploeg is, zo valt ook te lezen in de meerjarige budgetovereenkomst met SSN die op 4 juli aanstaande aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Schagen gaat niet opdraaien voor de keuze van Den Helder
De noodzaak voor de alarmploeg is al jaren bewezen, zegt de woordvoerder van Reddingsbrigade Den Helder. Volgens Helderse post getuigt het van veel respect dat de brigade uit Callantsoog de inwoners van Den Helder nog steeds te hulp schiet. Dat de gemeente en SSN het standpunt innemen dat Den Helder ook wel zonder alarmploeg kan is volgens hem ridicuul: “Het ene jaar wordt de alarmploeg 40 keer opgeroepen, het andere jaar 10 of 20 keer. Om de alarmploeg af te schrijven omdat het bij ‘slechts’ 5 van die meldingen om een levensbedreigende situatie gaat is uiteraard niet wenselijk.” Incidenten buiten het hoogseizoen worden zo een stuk gevaarlijker, terwijl de zomers juist steeds langer duren. Het verwijt van SSN dat ook de alarmploeg van de reddingsbrigade niet altijd beschikbaar was berust op het feit dat de verouderde strandambulance een aantal keer naar de garage moest.

Reddingsbrigade Callantsoog bevestigt dat zij toen hebben ingesprongen bij hun collega’s. Daarnaast laat Van der Veer weten dat zijn brigade niet structureel zorg zal dragen voor de alarmploeg in Den Helder: “Als de gemeente Den Helder ervoor kiest om geen alarmploeg in te stellen dan wordt ons advies om niet buiten het bewakingsseizoen van SSN te gaan zwemmen in Den Helder.” De gemeente Schagen steunt dit standpunt, zo blijkt uit een reactie namens de burgemeester: “Wij betreuren de situatie rondom de alarmploeg en hopen dat er spoedig een oplossing wordt gevonden. Schagen heeft het uitgangspunt dat de reddingsbrigade van Callantsoog niet buiten het grondgebied van Schagen hulp verleent. Den Helder is zelf verantwoordelijk voor de hulp aan badgasten buiten het hoogseizoen. Wij gaan dit niet faciliteren.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

3 reacties

  1. was jan roelofsen ook niet degene die het vvv kantoor Den Helder, failliet liet gaan onder zijn bezielende leiding

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: