Den HelderPolitiek

‘Debat’ over Helders coalitieakkoord gaat vooral over onderlinge verhoudingen

Advertentie:

Den Helder – Niet de inhoud, maar de onderlinge verhoudingen van de coalitie en de oppositie stonden centraal bij de bespreking van het nieuwe Helderse coalitieakkoord. Waar de coalitiepartijen bijna zonder uitzondering toezeggen te zullen luisteren naar de oppositiepartijen, zijn laatstgenoemden vaak sceptisch. Tot een inhoudelijke discussie over het document op basis waarvan de stad de komende vier jaar bestuurd zal worden kwam het niet.

Veertien partijen, dertien monologen. Dat was in het kort de raadsvergadering van maandagavond. Alle partijen, met uitzondering van de Seniorenpartij van Nancy List, namen het woord. Er was echter geen ruimte voor debat. Ook alle coalitiepartijen, die een uur eerder beneden in het gemeentehuis een handtekening hadden gezet onder het akkoord, vertelden dat ze het een goed akkoord vonden. De oppositie was minder positief, al moesten de aanhoorders goed hun best doen om inhoudelijke punten van kritiek te ontdekken. Zij kregen dan ook geen kans om de coalitie om uitleg te vragen. In plaats daarvan ging het vooral over het proces en de onderlinge verhoudingen.

Formatie is een coup
“Er is een coup gepleegd”, zei Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur. “Onze naam had onder dit coalitieakkoord moeten staan.” Volgens Hamerslag is de wijze waarop het proces is verlopen niet eerlijk geweest. Ook haar partij kwam als grootste uit de verkiezingen en mocht als eerst een poging doen een nieuwe coalitie te smeden. Dat lukte niet, waarna Beter voor Den Helder het stokje overnam. Hamerslag is van mening dat haar partij een mandaat heeft van de kiezers, omdat zij van één naar zeven zetels ging. Dat zij niet meedoet aan de coalitie is dan ook het buitensluiten van een grote groep inwoners. Inmiddels zijn er van de zeven zetels nog vier over.

Drie zetels gingen er namelijk vandoor, onder de naam van Fractie Pastoor. Naamgever Michel Pastoor was duidelijk minder kritisch op de nieuwe coalitie dan zijn voormalig partijgenoot: “Wij gaan ons best doen om dit akkoord te steunen, maar dan moeten we wel naar elkaar luisteren. Wij gaan niet op oorlogspad, maar voeren liever een goed gesprek.” Volgens Pastoor staan bijna alle speerpunten van zijn partij ook in het coalitieakkoord. Er was dus weinig reden voor kritiek. Andere oppositiepartijen, Fractie Bazen en Samen Actief, vertolkten eenzelfde sentiment. De PVV liet in een kort statement weten in het coalitieakkoord te veel aandacht voor het klimaat en te weinig aandacht voor de voorrang van statushouders op de woningmarkt terug te zien.

De coalitiepartijen CDA, Beter voor Den Helder, VVD, GroenLinks, Seniorenpartij, D66 en PvdA, die allemaal erg tevreden waren over het akkoord, willen ook graag dat de oppositie mee gaat doen met het besturen van de stad. CDA’er Harmen Krul was zich bewust van het feit dat dit iedere vier jaar gezegd wordt: “De afgelopen periode is dat onvoldoende geslaagd, maar de intentie is oprecht.” Voor Marije Boessenkool van GroenLinks is de keuze om mee te doen aan de coalitie heel bewust geweest, ondanks eerdere twijfels: “Oppositievoeren is echt veel makkelijker. Meebesturen is belangrijk en in het belang van onze inwoners. Het wordt geven en nemen.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button