Den HelderPolitiek

Gemeenteraad stemt in met uitstel tussenrapportage

Den Helder – De gemeenteraad Den Helder heeft maandagavond ingestemd met het uitstellen van de tussenrapportage van september voor één maand en dus tot na het vaststellen van de begroting. Voor de raad was het kiezen uit ‘twee kwaden’: of de cijfers zijn niet volledig of de onderbouwing voor het aannemen van de begroting 2021 ontbreekt.

Het college van burgemeester en wethouders diende voorafgaand aan de raadsvergadering, tijdens het overleg met de fractievoorzitters, het verzoek in tot uitstel van de tussenrapportage. Fractievoorzitter Harmen Krul van het CDA vond dit een zaak van de volledige raad en niet uitsluitend van de fractievoorzitters en het presidium besloot dan ook het verzoek in de raadsvergadering te behandelen.

Veel vraagtekens
De raadsleden hadden zichtbaar moeite met het nemen van een weloverwogen besluit. “Het coronaregime is een bijzondere tijd met fondsen die wel of niet vrij komen vanuit het Rijk en een begrotingsbehandeling met iets minder zekerheden omdat we de tussenrapportage niet hebben maar toch zo goed mogelijk de begroting 2021 willen vaststellen”, zo opende fractievoorzitter Pieter Blank van de PVDA het debat over het vraagstuk.

Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur deed nog een poging om toch het proces over de tussenrapportage te versnellen. “De tussenrapportage is tussentijds en niet een na-rapportage. Waar moeten we straks de begroting op vaststellen? Hoeveel vrijheid krijgen we met het vaststellen van de begroting? Ik vind het een rare en vreemde constructie en het is lastig om een begroting vast te stellen zonder cijfers om te controleren.”

Ook voor Krul van het CDA roept het uitstellen van de tussenrapportage vraagtekens op. “Het voelt niet goed om het huishoudboekje voor volgend jaar vast te stellen als je dit jaar nog niet weet wat je gaat uitgeven”, aldus Krul, die vervolgens de grote uitgaven voor de WMO benoemde. “Het is belangrijk om te weten hoeveel we krijgen als meevaller. “

Waarde
Petra Bais, fractievoorzitter VVD, was duidelijk in haar zienswijze. “Een tussenrapportage waarin niet alle informatie is verwerkt, heeft geen waarde, dus gaan wij met in het voorstel van het college om de tussenrapportage uit te stellen.”

Marije Boessenkool, fractievoorzitter van GroenLinks, deelde de mening van Bais, maar bleef ook twijfelen. “Je wilt de cijfers zoals ze zijn, dus moeten we wachten. Aan de andere kant moeten we een begroting vaststellen. Wanneer de tweede tussenrapportage na de begroting komt, zijn we in het duister. In totaal wordt € 760 miljoen over alle gemeenten verdeeld dus is het maar afwachten of het positief is. Ik wil de tussenrapportage maar ook de echte cijfers. Ik weet het even niet.” Tot slot meldde Harrie van Dongen, Stadspartij nuchter: Wij kunnen hier niks aan veranderen en de wethouder kan hier niks aan veranderen.”

Geen glazen bol
Wethouder Kees Visser van financiën en voorstander van uitstel van de tussenrapportage deelde zijn zienswijze met de twijfelende raadsleden. “Het echte beeld over een begrotingsjaar vind je terug in de jaarrekening. Nu zijn het meer incidentele uitgaven die covid-gerelateerd zijn. Morgen (vandaag, red.) kunnen we in het college de tussenrapportage vaststellen zonder dat we over alle informatie beschikken. Vervolgens neemt de raad maatregelen die we niet hoeven te nemen omdat we worden gecompenseerd vanuit het Noodfonds van het Rijk. De extra uitgave kunnen oplopen tot een aantal miljoen, maar daarnaast kan de gemeente ook rekenen op extra ontvangsten van een paar miljoen. Om dit inzicht goed te verschaffen, is het verzoek neergelegd om de tussenrapportage met één maand uit te stellen. Vanwege Covid wil ik deze bijzondere uitzondering maken want ik weiger als wethouder van Financiën om te gaan schatten of in een glazen bol te kijken.”

Burgemeester Jeroen Nobel stelde tot slot dat het enige wat kon worden vastgesteld het feit was dat het een dilemma was, maar ook dat de begroting voor 2021 voor half november bij de provincie dient te liggen. Tot slot meldde wethouder Visser dat hij verwacht dat de compensatie vanuit het Rijk riant zal zijn. “Ik wil geen paniekvoetbal spelen en de raad volledig informeren en een getrouw beeld schetsen.” Na rijp beraad besloot uiteindelijk vrijwel de volledige raad in te stemmen met het uitstellen van de tussenrapportage van één maand.

Toon meer

Yvonne de Groot

Mijn naam is Yvonne de Groot, geboren en getogen in Den Helder. Ik ben werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button