Hollands KroonPolitiek

Illegale hotelboot in haven De Oude Zeug

Advertentie:

Hollands Kroon – In de haven De Oude Zeug in Wieringerwerf ligt momenteel een hotelboot die zonder de benodigde vergunningen in augustus in gebruik is genomen als logiesaccommodatie voor 39 arbeidsmigranten. Deze migranten zijn momenteel dagelijks werkzaam aan de bouw van een windmolenpark in het IJsselmeer voor de kust van Friesland. De accommodatie is in gebruik genomen zonder dat door eigenaar Jongert beschikt wordt over een omgevingsvergunning bouwen, strijdig gebruik en brandveilig gebruik. Zowel een vergunningstraject als een handhavingstraject is door gemeente Hollands Kroon ondertussen opgestart.

“Met de ondernemer hebben we in het voorjaar gesproken over het in gebruik nemen van de hotelboot als logiesaccommodatie. Als gemeente stonden wij daar welwillend tegenover”, aldus wethouder Theo Meskers van gemeente Hollands Kroon. Deze gesprekken dateren van februari 2020 voordat de coronacrisis half maart haar intrede deed. Tijdens de coronacrisis leek lange tijd geen behoefte aan arbeidsmigranten waarna de gesprekken voor vergunningen voor de logiesaccommodatie stil vielen.

Met het oog op de hernieuwde, aangescherpte corona-maatregelen geeft wethouder Meskers desgevraagd aan dat de 39 arbeidsmigranten allemaal alleen op een kamer liggen op de hotelboot. “Voor zij aan boord van de hotelboot zijn gegaan, hebben ze enkele dagen in quarantaine in een hotel doorgebracht en zijn ze ook getest op corona.”

Bewuste keuze eigenaar
De gesprekken tussen de gemeente Hollands Kroon en de eigenaar van de hotelboot zijn begin september hervat, terwijl op dat moment de arbeidsmigranten gehuisvest waren op de boot in de haven van Wieringerwerf. De eigenaar heeft bewust voor deze gang van zaken gekozen omdat de werkzaamheden aan de windmolens voor de kust van Friesland van start gingen en per direct arbeidsmigranten nodig waren om deze werkzaamheden te verrichten. Op 10 september zijn gesprekken gevoerd tussen gemeente en de eigenaar waarbij de afspraak was om op korte termijn de boot op brandveiligheid te controleren. Die controle vond plaats op 15 september en de hotelboot is brandveilig gebleken. Was dit niet het geval geweest, had de gemeente besloten om tot ontruiming van de boot over te gaan. Nu is gekozen om de eigenaar de kans te geven alsnog de juiste vergunningen bij de gemeente aan te laten vragen.

“Stappen moeten in de juiste volgorde worden genomen en dat is hier helaas niet gebeurd”, aldus burgemeester Rian van Dam, die ondanks het feit dat er geen vergunningen overlegd kunnen worden wel positief tegenover de logiesaccommodatie blijft staan. “Een vergunningstraject en een handhavingstraject zijn naast elkaar opgestart, maar we staan er positief tegenover. Ze liggen zonder vergunning in de haven, dus eigenlijk mogen ze er niet zijn. De verwachting is dat de vergunning niet binnen één maand te realiseren is, maar dat wel zicht is op het krijgen van de juiste vergunning”, aldus de burgemeester.

Dwangsom
Wethouder Meskers is het aanspreekpunt namens de gemeente voor de eigenaar van de hotelboot. “We hebben een behoorlijk stevig gesprek gevoerd. Voor de eigenaar was het lange tijd onzeker wat ging gebeuren. Op een gegeven moment is besloten om te beginnen met de werkzaamheden en heeft hij er willens en wetens voor gekozen om de regels te overtreden en de arbeidsmigranten te huisvesten op de hotelboot”, aldus de wethouder, die dus nu inzet op een spoedprocedure om de benodigde vergunningen alsnog voor elkaar te kunnen krijgen.

Daarnaast loopt een handhavingstraject. “Bij handhaving moet de gemeente aan wettelijke voorwaarden voldoen. Daar moeten we zorgvuldig in zijn. In deze procedure zijn meerdere en verschillende belangen”, aldus burgemeester Van Dam, die aangeeft dus mogelijk ook handhavend op te treden tegen de zonder omgevingsvergunningen geplaatste en in gebruik genomen hotelboot. De begunstigingstermijn is door het college van B&W gesteld op vier weken en de hoogte van de dwangsom op € 4.500,- per dag met een maximum van € 450.000,-.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button