Den HelderPolitiek

Raad akkoord met nieuwe financiering voor Willemsoord

Advertentie:

Den Helder – “Er zijn twee smaken. Wij financieren als gemeente tegen gunstige voorwaarden, waarbij de risico’s afnemen voor een langere termijn. Dat mag als het gaat om het algemeen belang, namelijk het in stand houden en onderhouden van cultureel erfgoed. Dat de heer Van Esdonk meent dat het bij een particuliere bank gefinancierd moet worden, daarin verschillen wij van mening. Juist bij deze constructie neemt het risico af, dus ook het risico voor de gemeente als enig aandeelhouder.” Aldus wethouder Kees Visser van Financiën. De gemeenteraad stemde maandagavond vrij snel in met het voorstel van B&W om vanuit de gemeente aan Willemsoord BV een aflossingsvrije lening van 18 miljoen euro te verstrekken, die de bestaande financieringen van Willemsoord BV bij de bankinstellingen vervangt.

De betrokken banken hebben aan Willemsoord aangegeven dat eind dit jaar de bestaande leningen omgezet dienen te zijn naar een meer duurzame en bij het vastgoed passende financieringsvorm. Concreet betekent dit dat hiermee een eind komt aan de huidige goedkopere wijze van financieren en dat een alternatieve financiering aangetrokken moet worden.

In stand houden cultureel erfgoed
B&W heeft de gemeenteraad voorgesteld om als gemeente een aflossingsvrije lening van 18 miljoen bij BNG af te sluiten, bij een looptijd van 20 jaar en een (indicatief) rentepercentage van 1%, wat inhoudt € 180.000,- per jaar aan rente. Wanneer de lening onder gelijke condities wordt doorgeleend aan Willemsoord BV, die hiervoor de jaarlijkse rentelast van € 180.000 aan de gemeente vergoedt, zijn voor de gemeente geen financiële consequenties (budgettair neutraal).

Willemsoord BV kan het eigen risico door de langere looptijd beter beheersen. Minder risico op een tekort bij Willemsoord BV betekent volgens B&W ook voor de gemeente minder financieel risico.

Namens Behoorlijk Bestuur meldde raadslid Leo van Esdonk dat de gemeente geen bank is. “Laat de bank het risico dragen. De financiële situatie van de gemeente is niet zo goed en dat is juist een voorwaarde om een lening te verstrekken. Hoe denkt de wethouder het weerstandsvermogen te vergroten?” Volgens de wethouder hoeft het weerstandsvermogen niet verhoogd te worden. “Het risico neemt juist af. Wat wij willen, is het in stand houden van cultureel erfgoed.”

Marinus Vermooten van Senioren Actief verwacht het financieringsvraagstuk van Willemsoord BV over 20 jaar weer terug op de agenda van de gemeenteraad. Pieter Blank van de PvdA meldde dat zijn partij kon instemmen met het besluit en Henk Mosk van D66 vroeg de aanwezige raadsleden wat het alternatief was voor deze constructie. Tot slot meldde Marije Boessenkool van GroenLinks dat de voorkeur was uitgegaan naar een lening met aflossing, maar dat Willemsoord zichzelf financieel niet kan bedruipen en dus is GroenLinks schoorvoetend akkoord gegaan met het voorstel.

Algemeen belang besluit
In navolging op dit financieringsbesluit nam de raad ook een algemeen belang besluit voor Willemsoord BV, dat wordt gezien als een overheidsbedrijf, waardoor de gemeente haar niet mag bevoordelen ten opzichte van andere bedrijven. Bevoordeling is uitsluitend toegestaan als dit plaatsvindt in het algemeen belang.

Volgens het college is hiervan sprake vanwege een viertal argumenten. Willemsoord BV beheert een rijksmonumentaal complex, het onderhoud en de exploitatie van het monumentale vastgoed is niet rendabel, de cruciale rol van Willemsoord voor Den Helder en tot slot het ontbreken van nadelige gevolgen voor derden. De gemeenteraad heeft ook met dit voorstel ingestemd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button