Den HelderHollands KroonSchagenTexel

Coronacrisis van grote invloed op regionale werkgelegenheid

Noord-Holland Noord stabiele sectoren

Den Helder – De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal deze tendens zich voortzetten. Toch ziet UWV per regio verschillen in arbeidsmarktontwikkelingen. Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie “Regio in Beeld”.

Hiermee schetst het UWV voor elke regio de arbeidsmarktontwikkelingen. De verschillen tussen regio’s worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In regio’s met veel werkgelegenheid in sectoren als zorg & welzijn, openbaar bestuur, onderwijs, techniek en ICT, zal de vraag naar personeel (nog steeds) relatief groot zijn. Regio’s met veel banen in sectoren als horeca & toerisme, vervoer, zakelijke dienstverlening of bijvoorbeeld de evenementenbranche, zullen de werkgelegenheid sneller zien afnemen. In Noord-Holland Noord werkt 57% van de mensen in loondienst in een sector met een kleine tot zeer kleine krimp of groei. Daarentegen werkt 15% in een van de sectoren, zoals horeca en uitzendbedrijven waar een zeer grote krimp te noteren valt.

Stabiele sectoren
In de regio Noord-Holland Noord zijn veel mensen werkzaam in de sectoren zorg, openbaar bestuur, bouwnijverheid en landbouw. Sectoren die relatief weinig krimp lieten zien tijdens de coronacrisis. Met name in de techniek en in de zorg is de krapte nog altijd groot. Dat wil zeggen dat werkgevers voor diverse functies, zoals onderhoudsmonteur of verpleegkundige, moeilijk aan personeel kunnen komen. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld werkzoekenden die zich willen laten omscholen naar een andere sector of functie.

Vooral in de eerste maanden van de crisis, maart, april en mei, nam het aantal WW-uitkeringen toe. In de zomermaanden stabiliseerde het aantal uitkeringen, met zelfs een daling in augustus en september. Tegelijk nam het gemiddeld aantal online vacatures per week af van 4.681 in half maart tot 3.509 eind augustus. UWV zag het aantal WW-uitkeringen oplopen naar 9.806 in april 2020. Dat is een stijging van 32% ten opzichte van eind 2019, toen Noord-Holland Noord nog 7.408 WW-uitkeringen telde. Inmiddels is, mede onder invloed van het zomerseizoen en doordat de horeca de afgelopen maanden weer voorzichtig kon opstarten het aantal WW-uitkeringen in september weer gedaald naar 8.938.

Kansen
Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden afnam, verwacht het UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 weer oploopt. Daar staat tegenover dat er nog steeds werkgevers zijn die staan te springen om personeel. Mensen die hun baan hebben verloren en een uitkering aanvragen bij UWV, kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De geboden ondersteuning varieert van adviesgesprekken en online trainingen tot het maken van competentie- en interessetests. Daarnaast gebruikt UWV zijn kennis van de arbeidsmarkt in de dienstverlening. Zo brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van het werk dat iemand eerder heeft verricht. Dat is vooral bruikbaar voor mensen die denken aan een overstap naar een andere functie. Zo biedt de arbeidsmarkt ondanks de sombere vooruitzichten nog steeds kansen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button