Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon wil provincie aansporen om huisvesting arbeidsmigranten te spreiden over de regio

Advertentie:

Hollands Kroon – Wethouder Theo Meskers moet van de gemeenteraad met de provincie in gesprek om te zorgen dat de huisvesting van arbeidsmigranten eerlijk verspreid wordt over de hele regio. Daarnaast moet voorkomen worden dat de provincie op voorhand vanuit landschapsbeleid blokkades opwerpt.

De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit heeft 14 voorkeurszoekgebieden opgeleverd, waarvan er 8 in Hollands Kroon liggen. Het gaat daarbij om algemene gebieden, bij wijze van spreke nog niet om specifieke adressen. De coalitiepartijen kwamen daarom tijdens de raadsvergadering donderdagavond met een amendement op de locatieanalyse, waarin zij stellen dat de voorkeurslocaties nog zodanig grofmazig zijn dat nog niet kan worden bepaald of een specifieke locatie aanvaardbaar is. Dit kan pas nadat de locaties verfijnd zijn en daarover weer participatie heeft plaatsgevonden.

Rol van de provincie
In het amendement staat tevens dat de indieners vinden dat de provincie het aanwijzen van geschikte locaties in goede banen moet gaan leiden. Daarbij is het van belang dat goed gekeken wordt naar de verdeling over de totale regio, ook kijkende naar de huidige stand van zaken wat betreft de huisvesting. Wethouder Theo Meskers ziet het amendement als een steuntje in de rug. De overwegingen zijn duidelijk en in zijn rol als vertegenwoordiger van de gemeente richting de stuurgroep die zich met dit onderwerp bezighoudt is het komen tot een eerlijke verdeling al onderdeel van zijn takenpakket.

Een tweede zorg die de raadsleden uit Hollands Kroon richting de provincie willen uitten is die van het provinciaal landschapsbeleid dat steeds roet in het eten gooit. Door bepaalde gebieden aan te wijzen als bijzonder landschap kan daar geen bebouwing meer gerealiseerd worden. Iets dat in het kader van woningbouw ook een steeds wederkerend probleem lijkt te zijn. Met het amendement roept de raad dan ook op om ook het, wellicht tijdelijk, bouwen in bijzonder landschap mogelijk te maken. Het nu aanwijzen van geschikte gebieden om later te horen dat dit niet kan vanwege het bijzondere landschap is zonde van de tijd.

Het voorstel inclusief amendement door de meerderheid van de raad aangenomen. De fracties van GroenLinks, LADA, Anders! en Onafhankelijk Hollands Kroon stemden tegen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button