Wegwerkzaamheden Poelweg Westerland

Maandag 25 november heeft er een bewonersavond plaatsgevonden over de verkeerssituatie in Westerland. Het doel van de bewonersavond was om met de inwoners van Westerland in gesprek te gaan over de problematiek rondom verkeer in Westerland. Er rijdt veel verkeer door het dorp wat verschillende problemen met zich mee brengt.

Oplossingen

Er zijn tijdens de avond verschillende oplossingen besproken die allemaal worden bekeken, uitgewerkt en teruggekoppeld naar de inwoners. Als eerste is er vooral gekeken naar de opmerkingen van inwoners over de drempels, omdat de werkzaamheden hiervoor op maandag 2 december van start gaan. Tijdens de avond is naar voren gekomen dat de inwoners die nu drempels nabij hun huizen hebben liggen hier veel hinder van ervaren. Daarom heeft gemeente Hollandskroon de geplande werkzaamheden een andere invulling gegeven.