Hollands KroonPolitiek

Online fractievergadering CDA Hollands Kroon

Hollands Kroon – De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 9 december vanaf 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats. Indien inwoners aan het overleg willen deelnemen, is het verzoek dit tijdig te melden via sjaakvriend@hollandskroon.nl.

In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 17 december besproken. De raadsagenda met de stukken komt binnenkort op de website van de gemeente te staan. Naar verwachting komt in de raadsvergadering van 17 december de Woonvisie, diverse besluiten met betrekking tot gemeentelijke monumenten en de renovatie van de Haukeshaven aan de orde.

Ook als inwoners met de fractie over andere onderwerpen willen spreken zijn zij van harte welkom.

Toon meer

Cathy Niesten

Mijn naam is Cathy Niesten (20) en ik ben redacteur bij Regio Noordkop. Ik ben geboren en getogen in Den Helder en bereikbaar via cathy@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button