Online fractievergadering CDA Hollands Kroon

Hollands Kroon – De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 9 december vanaf 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats. Indien inwoners aan het overleg willen deelnemen, is het verzoek dit tijdig te melden via sjaakvriend@hollandskroon.nl.

In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 17 december besproken. De raadsagenda met de stukken komt binnenkort op de website van de gemeente te staan. Naar verwachting komt in de raadsvergadering van 17 december de Woonvisie, diverse besluiten met betrekking tot gemeentelijke monumenten en de renovatie van de Haukeshaven aan de orde.

Ook als inwoners met de fractie over andere onderwerpen willen spreken zijn zij van harte welkom.

Exit mobile version