Den HelderPolitiek

Motie van wantrouwen blijft uit: “Brevet van onvermogen voor de lokale democratie”

Den Helder – De door de fractie van Behoorlijk Bestuur in de krant aangekondigde motie van wantrouwen richting wethouder Michiel Wouters werd maandagavond tijdens de raadsvergadering niet ingediend. Dit tot groot ongenoegen van een aantal raadsleden. Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder vroeg zich af waarom de partij de motie dan met ‘veel bombarie’ had aangekondigd in de krant en Harmen Krul van het CDA noemde de gang van zaken ’triest’.

Als je een motie van wantrouwen aankondigt moet er namelijk echt iets heel ergs aan de hand zijn, volgens Krul. Dan kan het niet zo zijn dat je deze vervolgens niet indient. Sylvia Hamerslag gaf bij de aankondiging van de motie aan het Noordhollands Dagblad aan dat er meerdere redenen waren voor de motie: Onder meer het stadhuis, de kwestie Rob Scholte Museum en het woonwagencentrum in De Schooten. Een enkele directe aanleiding bleek niet uit de motivatie. Volgens Hamerslag speelde haar partij al langer met het idee voor een motie van wantrouwen.

Brevet van onvermogen
Een dergelijke methodiek is volgens Krul dus echt niet wenselijk. Volgens hem moet de raad zich eens buigen over de eigen werkwijze. Het op deze wijze omgaan met moties van wantrouwen, toch één van de zwaarste middelen van de gemeenteraad, is volgens hem een brevet van onvermogen voor de lokale democratie in Den Helder. In een reactie geeft Hamerslag aan dat zij eerst antwoorden op politieke vragen wil afwachten. Daarnaast was tijdens de raadsvergadering van 29 november de oppositie niet compleet aanwezig. Daarom heeft de fractie besloten te wachten met het indienen van de motie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

2 reacties

 1. Typisch gedrag van Hamerslag een hoop herrie maar niks zinnigs .Hopelijk wordt ze nooit wethouder want dan zijn we nog slechter af dan met Wouters.

 2. Zéér onbehoorlijk
  Dat was de reactie van de heren Assorgia en Krul bij het voornemen van Behoorlijk Bestuur om een voorgenomen motie van wantrouwen in stemming te brengen, maar niet te hebben doorgezet. BB heeft overigens een aantal redenen genoemd waarom zij de motie niet heeft doorgezet. Het doel van de motie was om wethouder Wouters de laan uit te sturen. Mij dunkt een goed idee want deze man heeft immers de kiezers van BB die in 2018 op hem hebben gestemd belazerd en beschadigd. Vóór de verkiezingen was hij een verklaart tegenstander van een Gemeentehuis op Willemsoord, na de verkiezingen verklaart voorstander en ging vervolgens door als wethouder voor BVDH. Daarmee heeft hij de democratie, zgn. hoog in het vaandel van Assorgia en Krul een slechte dienst bewezen. .
  Op zijn zachtst gezet een daad van verraad en kiezersbedrog. Democratie volgens de normen van Assorgia en Krul. Het niveau waarop zij acteren is ronduit bedroevend, Als aasgieren hebben zij zich gestort op de indiener van de motie. De voorgenomen motie van BB was deze week voor Assorgia en Krul het moment om eens lekker uit te pakken, dit als eerste aanzet om de gunst van de kiezer d.d. 22 maart a.s.
  De persoon (Wouters) wordt althans in de ogen van hen publiekelijk beschadigd en vinden dat daarmee de democratie geen dienst wordt bewezen. Een gotspe, hier een paar voorbeelden. Het dreigen met het stopzetten van subsidies aan het adres van diverse stichtingen als er niet zou worden ingestemd met een Gemeentehuis op Willemsoord. Tijdens de jaarvergadering van de Helderse Historische Vereniging in 2019 stemde alle circa 100 aanwezige leden tegen deze locatie. Het bangelijke bestuur van de HHV heeft niet de moed gehad namens haar leden bezwaar in te dienen, het verspelen van de subsidie was leidend. Hoe democratisch kan het zijn.
  De heren Assorgia en Krul hebben met de VVD als aanvoerders van de coalitie op arrogante wijze de burger geschoffeerd, een referendum onthouden, geen inspraak verleend en zijn niet ingegaan op ingediende bezwaren tegen het dossier Gemeentehuis. Ik kan zo nog wel even doorgaan. Wouters is in deze discussie nog even nodig en verworden tot een speelbal van deze heren. Onbegrijpelijk dat deze man niet de eer aan zich zelf houdt.
  De voltallige coalitie heeft met het misplaatste gevoel dat zij hebben van democratie de gunst van de kiezer verspeeld en kan wat mij betreft met Wouters de laan worden uitgestuurd. Het opnieuw een stem uit brengen op deze coalitie is een verloren stem. De huidige en deze raadsperiode zeer constructieve oppositie verdient een kans. Als zij op 22 maart worden verkozen, zal de tijd wel leren of de kiezer daar goed aan heeft gedaan. Slechter kan het niet worden.

  Martien Rietveld
  2 december 2021

Back to top button
%d bloggers liken dit: