Motie van wantrouwen blijft uit: “Brevet van onvermogen voor de lokale democratie”

Den Helder – De door de fractie van Behoorlijk Bestuur in de krant aangekondigde motie van wantrouwen richting wethouder Michiel Wouters werd maandagavond tijdens de raadsvergadering niet ingediend. Dit tot groot ongenoegen van een aantal raadsleden. Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder vroeg zich af waarom de partij de motie dan met ‘veel bombarie’ had aangekondigd in de krant en Harmen Krul van het CDA noemde de gang van zaken ‘triest’.

Als je een motie van wantrouwen aankondigt moet er namelijk echt iets heel ergs aan de hand zijn, volgens Krul. Dan kan het niet zo zijn dat je deze vervolgens niet indient. Sylvia Hamerslag gaf bij de aankondiging van de motie aan het Noordhollands Dagblad aan dat er meerdere redenen waren voor de motie: Onder meer het stadhuis, de kwestie Rob Scholte Museum en het woonwagencentrum in De Schooten. Een enkele directe aanleiding bleek niet uit de motivatie. Volgens Hamerslag speelde haar partij al langer met het idee voor een motie van wantrouwen.

Brevet van onvermogen
Een dergelijke methodiek is volgens Krul dus echt niet wenselijk. Volgens hem moet de raad zich eens buigen over de eigen werkwijze. Het op deze wijze omgaan met moties van wantrouwen, toch één van de zwaarste middelen van de gemeenteraad, is volgens hem een brevet van onvermogen voor de lokale democratie in Den Helder. In een reactie geeft Hamerslag aan dat zij eerst antwoorden op politieke vragen wil afwachten. Daarnaast was tijdens de raadsvergadering van 29 november de oppositie niet compleet aanwezig. Daarom heeft de fractie besloten te wachten met het indienen van de motie.

Mobiele versie afsluiten