Den HelderPolitiek

Negen ton voor bovenschoolse maatregelen, waar gaat het heen?

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft meer geld dan ideeën als het gaat om de besteding van de ontvangen ruim negen ton binnen het Nationaal Plan Onderwijs. Volgens wethouder Pieter Kos gaat het om “paniekgeld” vanuit het Rijk. Het is een uitdaging om voldoende initiatieven te vinden waar het aan besteed kan worden.

Het geld is tot het schooljaar 2024/2025 door de landelijke overheid beschikbaar gesteld om ontwikkelingsachterstanden bij scholieren te verhelpen. Die zouden zijn ontstaan door de coronacrisis. Bovenschoolse maatregelen zoals zorg en ondersteuning na schooltijd kunnen hulp bieden. Tijdens de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling zei wethouder Kos dat het wel gaat om veronderstelde achterstanden. Kinderen zijn volgens hem enorm veerkrachtig.

De grove verdeling die het college heeft gemaakt is dat er een kwart miljoen naar schoolmaatschappelijk werk en zorg op scholen gaat. Een ton gaat naar het financieren van een beleidsadviseur onderwijs. Daarnaast gaat er 288 duizend naar cultuur, sport en sociale ontwikkeling. Nog een keer dat bedrag is bestemd voor ideeën op ingesprek.denhelder.nl, de Jongerenadviesraad en de kinderburgemeester. Het geld is aan bepaalde regels onderhevig. Zo mag het bijvoorbeeld niet zomaar aan docenten gegeven worden.

Op zoek naar ideeën
Vooralsnog ontbreekt het aan concrete ideeën van- en voor de jeugd. Kos deed dan ook de oproep aan de raadscommissie om vooral met ideeën te komen. Wanneer het geld niet wordt uitgegeven is de kans groot dat het terug moet. Kos noemt de negen ton “paniekgeld”: “Het Rijk dacht: ‘Shit er wordt geklaagd, we moeten iets doen.’ Vervolgens is er 300 miljoen in het gemeentefonds gestopt waarvan dan bijna een miljoen voor Den Helder is bestemd. Het geld is niet het probleem, we hebben meer geld dan ideeën.”

Commissieleden van D66 en de VVD waren toch wat verbaasd over die uitspraak van Kos. Volgens hen komt het namelijk regelmatig voor dat scholieren met ideeën komen. Daar wordt niet altijd wat mee gedaan. De wethouder wees daarop naar de raads- en commissieleden. Zij hebben volgens hem ook een belangrijke functie bij het overbrengen van de ideeën. Ook wees Kos naar het schoolplein van IKC Haven48 dat op initiatief van de kinderburgemeester is aangepast.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button